O sołectwie

Sołectwo Nowa Wieś

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może tworzyć jednostki pomocnicze (sołectwa, dzielnice, osiedla i inne). Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
W roku 1990 Rada Miejska w Kętach utworzyła trzy dzielnice i sześć sołectw, w tym sołectwo Nowa Wieś, drugie pod względem ilości mieszkańców w całej gminie Kęty.

Sołectwo Nowa Wieś liczy 3 281 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 68 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy (stan na dzień: 30 czerwca 2014 r.).

Obecnie w Nowej Wsi znajduje się Zespół Szkolno-Gimnazjalny, boisko „Orlik 2012”, kościół parafialny, urząd pocztowy, Koło Gospodyń Wiejskich, zespół ludowy „Nowowsianki”, remiza OSP, nowoczesna stacja paliw z myjnią, restauracja, działa Ludowy Klub Sportowy „Niwa” i 17. Drużyna Harcerska ZHP „Teoria Spokoju”, strzelnica i pole paintballowe LOK Kęty; wielu mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą.

NowaWieś1NowaWieś2Źródło:
Słownik Geograficzny Królestwa polskiego (1880-1902)link

Herbem Nowej Wsi od niepamiętnych czasów jest biała gęś na zielonym tle.


Sołtys

Imię i nazwisko: Dorota Kusak (od 11 maja 2014 r.) / Andrzej Kajor (rezygnacja)
Adres zamieszkania: Nowa Wieś, ul. A. Fredry 5
Telefon kontaktowy: +48 502 495 692, stacjonarny:
Adres e-maildorotakusak@interia.pl

Dane o siedzibie sołtysa oraz dyżurach:

„Dworek” w Nowej Wsi
Adres: ul. Dworska 7, 32-651 Nowa Wieś
Dni i godziny dyżurów sołtysa:
Wtorek: 17:00-19:00
Pierwsza i trzecia sobota miesiąca: 9:00-12:00

AKTUALIZACJA (lipiec-sierpień 2014 r.):

Sołtys Nowej Wsi Pani Dorota Kusak informuje, że w okresie wakacyjnym tj. lipiec – sierpień dyżury będą odbywać się wyłącznie w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00.

W sprawach pilnych – kontakt telefoniczny


Rada sołecka

1. Jaremi – Dźwigoń Magdalena
2. Katarzyna Kajor-Suwała (od 11 maja 2014 r.) / Gasidło Zofia (rezygnacja)
3. Klęczar Renata
4. Kusak Dorota
5. Marek Listwan (od 11 maja 2014 r.) / Ochmanek Jan (śmierć)
6. Szpyra Jacek
7. Żak Grzegorz
8. Żmudka Tadeusz

Komisja rewizyjna

1. Kusak Katarzyna (rezygnacja w dniu 11 maja 2014 r.)
2. Piwko Krystyna
3. Witkowski Andrzej

Statut sołectwa

Tekst przyjęty uchwałą nr XXXIII/266/97 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Bielany, Bulowice, Łęki, Nowa Wieś, Malec, Witkowice, wraz ze zmianami wprowadzonymi:
1) uchwałą nr XXXIX/369/2002 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Nowa Wieś,
2) uchwałą nr XLIII/404/2002 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2002 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Nowa Wieś,
3) uchwałą nr XXXIII/278/2005 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Nowa Wieś.

Zebranie wiejskie 11 maja 2014 r.

Zebranie wiejskie 9 marca 2014 r.

Zebranie wiejskie 14 kwietnia 2013 r.

Zebranie wiejskie 29 kwietnia 2012 r.

Zebranie wiejskie 2 lipca 2011 r.

 

Wybrane organizacje/stowarzyszenia działające na terenie wsi

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

Prezes: Stanisław Gasidło
ul. św. Floriana 37
32-651 Nowa Wieś

  • Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś

Prezes: Antoni Mojżesz
ul. św. Floriana 68
32-651 Nowa Wieś
tel. : 33 845-43-39

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi

Prezes: Zofia Gasidło
ul. Dworska 7 (Dworek w Nowej Wsi)
32-651 Nowa Wieś

Prezes: Andrzej Kajor

  • Związek Emerytów i Rencistów w Nowej Wsi (Koło)

Prezes: Wiesław Bartuś

Radni Gminy Kęty

Nie od dziś wiadomo jak ważny jest kontakt radnych gminy z mieszkańcami i vice versa. Dlatego by ułatwić Wam nawiązanie kontaktu z konkretnym radnym wybranym w Gminie Kęty w ostatnich wyborach samorządowych, przedstawiamy Wam spis imion, nazwisk radnych, ich funkcje w Radzie, numery telefonów stacjonarnych bądź komórkowych oraz dostępne adresy e-mail. Jeśli otrzymamy informacje o aktualizacji bądź rozszerzeniu tych danych, na pewno Was o tym powiadomimy.

Kontakt do radnych Gminy Kęty:

Oświadczenia majątkowe w Gminie Kęty za rok 2012

 

Źródło:
UG Kęty, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej