Oświadczenia majątkowe w Gminie Kęty

herb_bip_małyUrząd Gminy Kęty udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej niektóre oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych złożyć je za rok 2012. Zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym”, są obowiązane następujące osoby: radny, burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Poniżej przedstawiamy dotychczas ujawnione w BIP złożone oświadczenia majątkowe.

1. Błasiak Marzenia – Dyrektor Wydziału Dochodów UG Kęty

2. Bujarek Włodzimierz – Dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości UG Kęty

3. Laszczak Dariusz – I Zastępca Burmistrza Gminy Kęty

4. Jurzak Janusz – Sekretarz Gminy Kęty

5. Kasprzak Bożena – Dyrektor Wydziału Świadczeń UG Kęty

6. Olejak Krzysztof – II Zastępca Burmistrza Gminy Kęty

7. Mreńca Wojciech – Skarbnik Gminy Kęty

8. Sordyl Ewa – Inspektor UG Kęty

9. Marek Anna – Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Kętach

10. Bakalarska Jadwiga – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach

11. Balawender Krzysztof – Dyrektor Domu Kultury w Kętach

12. Danek Lidia – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kętach

13. Fert Krzysztof – Dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach

14. Kobielus Anna – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach

15. Kubisiak Bożena – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach

16. Łuszczek Renata – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcu

17. Matejko Renata – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach

18. Matlak Bożena – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 1 w Kętach

19. Mędrzak Dariusz – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach

20. Smolarek Mirosław – Dyrektor Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętach

21. Golonka Renata – Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach

22. Sedeńko Ewa – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach

23. Tylza-Janosz Marta – Dyrektor Muzeum w Kętach

24. Zaręba Dorota – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Bielanach

25. Sroka Iwona – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach

26. Płonka Ewa – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach

27. Kuder Agata – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach

28. Korczyk Alicja – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi

29. Koperska Maria – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 2 w Kętach

30. Bizukojć Barbara – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach

31. Romanek-Zając Iwona – Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach

32. Żak Grzegorz – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi

33. Drewniany Sławomir – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach

34. Dybał Grzegorz – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Komax” Sp. z o.o. w Kętach

35. Grucel Artur – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kętach

36. Królicka Krystyna – Członek Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kętach

37. Prus Andrzej – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Komax” Sp. z o.o. w Kętach

38. Socha Andrzej – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Kętach

39. Nycz Stanisław – Członek Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach

Zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”, są obowiązane następujące osoby:

1. radny,
2. wójt (burmistrz),
3. zastępca wójta (burmistrza),
4. sekretarz gminy,
5. skarbnik gminy,
6. kierownik jednostki organizacyjnej gminy,
7. osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną,
8. osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,

Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe (2 egz.) wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
radny – przewodniczącemu rady gminy,
wójt, przewodniczący rady gminy – wojewodzie,
zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi.

Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*