Prawo

1. Ustawa

Ustawa o samorządzie gminnym

(tekst ujednolicony)

2. Strategia rozwoju gminy Kęty

a) Uchwała Nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kęty na lata 2007-2015.

[Załącznik nr 1 do uchwały]

b) Uchwała Nr XXVI/23/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 lutego 2009 r. w  sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Kęty na lata 2007 – 2015.

Treść

3. odnowy miejscowości Nowa

Uchwała Nr XXVI/233/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie  zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowa na lata 2009 -2015”.

[Załącznik nr 1 do uchwały]

4. Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – gmina Kęty

5. Uchwała Nr XVI/19/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 stycznia 2012  r. w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej

Realizacja zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą  powiatową nr 1859K i drogą gminną nr 510053K w  m. Nowa Wieś”

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/17870/legalact/158422/17870

6. Prawo samorządu terytorialnego

Akty prawne dla samorządu – Serwis Wolters Kluwer Polska

Sektor publiczny Infor – Serwis Infor.pl

Internetowy System Aktów Prawnych – teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

7. Dostęp do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej – Internetowy System Aktów Prawnych

Źródło: www.informacjapubliczna.org.pl

Źródło: www.informacjapubliczna.org.pl

8. Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz Mapa Wydatków Państwa (artykuł z dnia 31 maja 2013 r.)