Liczba wymienionych w latach 2015-2019 i zinwentaryzowanych kotłów w gminie Kęty

Wobec braku przedmiotowych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zmuszeni byliśmy złożyć o udostępnienie danych publicznych wniosek o informację publiczną do Burmistrza Gminy Kęty. We wniosku poprosiliśmy o dane dotyczące liczby wymienionych przy udziale środków publicznych Gminy Kęty (współfinansowanych z budżetu Gminy Kęty) kotłów/pieców w gminie Kęty w każdym z sołectw (z osobna) oraz w samym mieście Kęty, ale już bez podziału na dzielnice/osiedla, i to na przestrzeni 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku. Do tego zapytaliśmy o inwentaryzację w gminie Kęty wszystkich kotłów. Właśnie nadeszła odpowiedź z Urzędu Gminy Kęty, którą możecie poznać w artykule.

I. Treść wniosku z 15 stycznia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej:

Dzień dobry

W związku z brakiem udostępnienia przedmiotowych danych publicznych w BIP Urzędu Gminy Kęty wnosimy o udostępnienie na ten adres e-mail: redakcja@nowa-wies-kety.pl 

danych publicznych w zakresie:

1) liczba wymienionych przy udziale środków publicznych Gminy Kęty (współfinansowanych z budżetu Gminy Kęty) kotłów/pieców w gminie Kęty w każdym z sołectw (z osobna) oraz w samym mieście Kęty (bez podziału na dzielnice/osiedla) na przestrzeni 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku.

Prosimy o podanie danych osobno dla każdej z miejscowości (sołectwa oraz miasto) z jednoczesnym rozbiciem na konkretny ww. rok (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), wedle rekomendowanego wzoru:

2015:

Nowa Wieś- 19 kotłów  

Bulowice – 5 kotłów

Kęty – 20 kotłów

Bielany – 17 kotłów

2016:

Nowa Wieś – 29 kotłów  

Bulowice – 15 kotłów

Kęty – 120 kotłów

Bielany – 117 kotłów

2017:

2018:

2019…

2) Jednocześnie wnosimy o udostępnienie danych/dokumentacji dotyczących inwentaryzacji kotłów w gminie Kęty (z podziałem na miejscowości) za 2019 a jeśli są znane, to również dane za lata poprzednie.

Jeśli to możliwe, uprzejmie prosimy o odpowiedź bez zbędnej zwłoki oraz w formie pliku cyfrowo przeszukiwalnego (nie skan obrazkowy), np. .docx., xlsx, openoffice, itd.

Z poważaniem

Redakcja

II. Odpowiedź z 28 stycznia 2020 r. z Urzędu Gminy Kęty:

Szanowna Redakcjo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący ilości dofinansowanych wymian kotłów oraz zinwentaryzowanych źródeł ciepła na terenie gminy Kęty.

Z poważaniem,

Greta Miga,

Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości

Urzędu Gminy Kęty

Załącznik:

Wersja cyfrowo przeszukiwalna:

Ad. 1) W latach 2015-2019 w ramach realizowanych przez Gminę Kęty programów
dofinansowano wymianę następującej ilość pieców/kotłów:

2015:
Nowa Wieś – 10 kotłów
Bielany – 3 kotły
Łęki – 1 kocioł
Malec – 2 kotły
Witkowice – 7 kotłów
Bulowice – 14 kotłów
Kęty – 24 kotły

2016:
Nowa Wieś – 10 kotłów
Bielany – 4 kotły
Łęki – 3 kotły
Malec – 5 kotłów
Witkowice – 2 kotły
Bulowice – 15 kotłów
Kęty – 51 kotłów

Rok 2017:
Nowa Wieś – 5 kotłów
Bielany – 1 kocioł
Łęki – 2 kotły
Malec – 0 kotłów
Witkowice – 5 kotłów
Bulowice – 6 kotłów
Kęty – 11 kotłów

Rok 2018:
Nowa Wieś – 11 kotłów
Bielany – 7 kotłów
Łęki – 2 kotły
Malec – 4 kotły
Witkowice – 12 kotłów
Bulowice – 10 kotłów
Kęty – 43 kotły

Rok 2019:
Nowa Wieś – 15 kotłów
Bielany – 4 kotły
Łęki – 1 kocioł
Malec – 2 kotły
Witkowice – 6 kotłów
Bulowice – 20 kotłów
Kęty – 27 kotłów

Ad. 2) Na koniec 2019 roku liczba zinwentaryzowanych źródeł ciepła na terenie gminy Kęty przedstawia się następująco:

Nowa Wieś – 105 kotłów
Bielany – 53 kotły
Łęki – 27 kotłów
Malec – 43 kotły
Witkowice – 79 kotłów
Bulowice – 160 kotłów
Kęty – 502 kotły

=====

A Wam jak się oddycha w Waszych miejscowościach w ostatnich tygodniach?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Liczba wymienionych w latach 2015-2019 i zinwentaryzowanych kotłów w gminie Kęty

  1. Nowowsianin pisze:

    Kto jest odpowiedzialny w urzędzie gminy za pozyskiwanie dotacji na wymianę kotłów ? Może czas przewietrzyć niektóre wydziały, wymienić niektórych dyrektorów, by coś drgnęło w gminie w temacie czystego powietrza?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*