Od Sołtysa i Rady Sołeckiej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Nowej Wsi, w zakładce tej będziemy cyklicznie prezentować efekty działań Sołtysa Nowej Wsi oraz Rady Sołeckiej (np. wysłane i otrzymane pisma, wnioski, opinie, sporządzone sprawozdania, protokoły, wykonane zdjęcia, ważne informacje, komunikaty, itp.).

Chcemy zachęcić sołtysa (organ wykonawczy sołectwa) oraz radę sołecką (organ opiniodawczy i wspomagający sołtysa) do prezentowania na stronie sołectwa Nowa Wieś treści dotyczących aktywności podejmowanej przez sołtysa i radę.

Dzięki temu każdy mieszkaniec Nowej Wsi będzie mógł zapoznać się z tym, co sołtys i rada sołecka starają się zrealizować dla mieszkańców i swoich wyborców, jakie działania te organy podejmują, albo jakie od mieszkańców (i nie tylko) do nich spływają.

Dane kontaktowe do przesyłania wiadomości znajdują się w zakładce Kontakt.

Podawanie informacji mieszkańcom o działaniach podejmowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką rozpoczynamy od 10 marca r.

Średnio co miesiąc będziemy informować o przesyłaniu nam (bądź nie) informacji od tych organów.

Informujemy, że zgodnie z treścią statutu sołectwa Nowa Wieś: z każdego Zebrania Wiejskiego w terminie 14 po odbyciu zebrania sporządza się protokół i przekazuje do Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Kęty, Rada Sołecka zbiera i inne wystąpienia w sprawach Sołectwa, zgłasza propozycje zadań do budżetu Gminy, obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Sołtysa, posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał, przy czym Sołtys zawiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 3 przed dniem posiedzenia rady sołeckiej o miejscu, terminie i przedmiocie tego posiedzenia, (…)

I. Sołtys

Marzec 2014

  1. Dokument – Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 r. można pobrać TUTAJ (data wprowadzenia: 10 marca 2014 r., materiał nadesłany przez członka Rady Sołeckiej w Nowej Wsi Panią Magdę Jaremi-Dźwigoń)

 

II. Rada Sołecka

Kwiecień 2014

1.

Marzec 2014

1. Dokument – Pismo z UG Kęty do Rady Sołeckiej z dnia 4 marca 2014 r. (data wprowadzenia: 19 marca 2014 r., materiał nadesłany przez członka Rady Sołeckiej w Nowej Wsi Pana Grzegorza Żaka)

_OdwodnienieKościuszki-2

 

III. Komisja Rewizyjna

Marzec 2014

1. Dokument – Protokół Komisji Rewizyjnej Sołectwa Nowa Wieś z dnia 9 marca 2014 r. przedłożony na Zebraniu Wiejskim w Nowej Wsi dnia 9 marca 2014 r. można pobrać TUTAJ (data wprowadzenia: 13 marca 2014 r., materiał nadesłany przez członka Rady Sołeckiej w Nowej Wsi Panią Magdę Jaremi-Dźwigoń).

AKTUALIZACJA (18 marca 2015 r.):

Zobacz artykuł: Skany wszystkich pism Sołtysa Nowej Wsi złożonych do Urzędu Gminy Kęty od maja 2014 do marca 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*