Od Sołtysa i Rady Sołeckiej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców , w zakładce tej będziemy cyklicznie prezentować efekty działań Sołtysa Nowej Wsi oraz Rady Sołeckiej (np. wysłane i otrzymane pisma, wnioski, opinie, sporządzone sprawozdania, protokoły, wykonane zdjęcia, ważne , komunikaty, itp.).

Chcemy zachęcić sołtysa (organ wykonawczy sołectwa) oraz radę sołecką (organ opiniodawczy i wspomagający sołtysa) do prezentowania na stronie sołectwa Nowa Wieś treści dotyczących aktywności podejmowanej przez sołtysa i radę.

Dzięki temu każdy mieszkaniec Nowej Wsi będzie mógł zapoznać się z tym, sołtys i rada sołecka starają się zrealizować dla mieszkańców i swoich wyborców, jakie działania te organy podejmują, albo jakie wnioski od mieszkańców (i nie tylko) do nich spływają.

Dane kontaktowe do przesyłania wiadomości znajdują się w zakładce Kontakt.

Podawanie informacji mieszkańcom o działaniach podejmowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką rozpoczynamy od 10 marca 2014 r.

Średnio co miesiąc będziemy informować o przesyłaniu nam (bądź nie) informacji od tych organów.

Informujemy, że zgodnie z treścią statutu sołectwa Nowa Wieś: z każdego Zebrania Wiejskiego w terminie 14 dni po odbyciu zebrania sporządza się protokół i przekazuje do Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Kęty, Rada Sołecka zbiera wnioski i inne wystąpienia w sprawach Sołectwa, zgłasza propozycje zadań do budżetu Gminy, obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Sołtysa, posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał, przy czym Sołtys zawiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej dni przed dniem posiedzenia rady sołeckiej o miejscu, terminie i przedmiocie tego posiedzenia, (…)

I. Sołtys

Marzec 2014

  1. Dokument – Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 r. można pobrać TUTAJ (data wprowadzenia: 10 marca 2014 r., materiał nadesłany przez członka Rady Sołeckiej w Nowej Wsi Panią Magdę Jaremi-Dźwigoń)

 

II. Rada Sołecka

Kwiecień 2014

1.

Marzec 2014

1. Dokument – Pismo z UG Kęty do Rady Sołeckiej z dnia 4 marca 2014 r. (data wprowadzenia: 19 marca 2014 r., materiał nadesłany przez członka Rady Sołeckiej w Nowej Wsi Pana Grzegorza Żaka)

_OdwodnienieKościuszki-2

 

III. Komisja Rewizyjna

Marzec 2014

1. Dokument – Protokół Komisji Rewizyjnej Sołectwa Nowa Wieś z dnia 9 marca 2014 r. przedłożony na Zebraniu Wiejskim w Nowej Wsi dnia 9 marca 2014 r. można pobrać TUTAJ (data wprowadzenia: 13 marca 2014 r., materiał nadesłany przez członka Rady Sołeckiej w Nowej Wsi Panią Magdę Jaremi-Dźwigoń).

AKTUALIZACJA ( marca 2015 r.):

Zobacz artykuł: Skany wszystkich pism Sołtysa Nowej Wsi złożonych do Urzędu Gminy Kęty od maja 2014 do marca 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*