Władze Goleniowa jakie pierwsze w Polsce ujawniły pełne informacje o nagrodach urzędników

__TabliceUrządGminyKętyWładze Goleniowa k. Szczecina jakie pierwsze w Polsce ujawniły pełne informacje o nagrodach przyznanych pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Gminy i Miasta (kto, ile, za co).

Jak pisze Bartosz Wilk ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska: „”Postanowiłem zbadać nagradzanie pracowników samorządowych w magistratach gmin położonych na obszarze powiatu goleniowskiego. W tym celu złożyłem wnioski o udostępnienie informacji publicznej o następującej treści:

„listy imion i nazwisk pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy, które otrzymały w roku 2014 nagrodę/nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy (na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2014 r., poz. 1202/) oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników samorządowych.”

Odpowiedzi i uzyskane informacje opisałem w tekście pt. „Kto otrzymał nagrodę?”, którego skan dostępny jest poniżej. 

Bartosz Wilk, Kto otrzymał nagrodę?, Gazeta Goleniowska z 2 kwietnia 2015 r. (nr 1542) 7 mb

Z przywołanego wyżej artykułu można dowiedzieć się o reakcji każdej z sześciu poszczególnych gmin powiatu goleniowskiego. W dwóch gminach, jak twierdzą tamtejsze władze, nie przyznano nagród w ogóle. Kolejna gmina nie udzieliła jakiejkolwiek odpowiedzi, a po otrzymaniu skargi na bezczynność, którą złożyłem po około dwóch miesiącach od dnia wysłania wniosku, udostępniono część informacji o nagrodach. Co do pozostałych wydano decyzję odmawiającą udostępnienia. Dwie gminy wydały decyzje odmawiające udostępnienia informacji o nagrodach, bo – jak twierdziły urzędy – nagrody otrzymali wyłącznie pracownicy, którzy nie pełnią funkcji publicznych. Uznano, że informacji o nagrodach pozostałych pracowników ujawnić nie można. Wróćmy jednak do Goleniowa. Na początku ujawniono informacje o osobach nagrodzonych, było to dziesięcioro pracowników, wymienionych z imienia i nazwiska. Niestety nie podano poszczególnych kwot, choć o to wnioskowałem. Podano jedynie łączną sumę przyznanych dodatkowo środków pieniężnych. Po wymianie korespondencji ujawniono kwoty nagród pięciorga pracowników pełniących funkcje publiczne. Po kolejnych pismach – w których wzywałem albo do udostępnienia wszystkich informacji, albo do wydania decyzji odmawiającej udostępnienia tych danych – ujawniono informacje o wszystkich poszczególnych nagrodach. Następnie zapytałem urząd o powody przyznania nagród. Jest to ważne, bowiem dzięki tym informacjom mieszkańcy mogą ocenić adekwatność przyznanych premii. Czy, ich zdaniem, osoby te zasługiwały na nagrody, oraz czy nagrody nie są zbyt wysokie lub zbyt niskie. Przede wszystkim jednak dzięki tym informacjom mieszkańcy mogą społecznie kontrolować, czy nagrody są przyznawane „za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej” (taki powód przyznawania nagród dopuszcza ustawa o pracownikach samorządowych), czy też z innych, pozamerytorycznych i pozaprawnych względów. W tekście pt. „Nagrody w goleniowskim magistracie. Kto, ile, za co” można przeczytać podsumowanie tych działań, czyli kto w Goleniowie otrzymał nagrodę, w jakiej wysokości i co stanowiło podstawę przyznania tej nagrody. Bartosz Wilk, pt. Nagrody w goleniowskim magistracie. Kto, ile, za co, Gazeta Goleniowska z 8 maja 2015 r. (nr 1547) 13 mb _NagrodyGoleniow
Dlaczego opisuję sprawę nagród w Goleniowie? W tej gminie udało się w końcu uzyskać informacje o wszystkich przyznanych nagrodach. Jednak niektóre z pozostałych gmin powiatu goleniowskiego pełnej informacji o nagrodach nie chciały ujawnić. Takich gmin w Polsce, które nie chcą się chwalić szczególnymi osiągnięciami swoich pracowników, a wręcz ukrywają te informacje, jest więcej. może być przykładem, że władze publiczne mogą podejść do sprawy poważnie i podzielić się z mieszkańcami informacjami o nagrodach. Zatem na przeszkodzie nie stoją względy prawne, które miałyby uniemożliwiać ujawnienie nagród wszystkich pracowników, tylko brak woli przejrzystego działania. Czekam na moment, w którym będziemy mieli pełniejszą wiedzę o przyznawaniu nagród w samorządach. Dopiero gdy przestaną być tak skrzętnie skrywaną tajemnicą, będziemy mieli szansę ocenić praktykę nagradzania i zastanowić się, czy się na nią, jako obywatele, godzimy. To nie koniec a początek działań.

Bartosz Wilk – Sieć Obywatelska Watchdog Polska”

Za: Nagrody dla urzędników a informacja publiczna

__

Portal „ w gminie ” również wystąpił początkiem roku do Urzędu Gminy o podanie imion, nazwisk, wysokości nagród oraz ich uzasadnień wszystkich pracowników Urzędu, ale ujawniono nam tylko część danych – Wysokość nagród pracowników Urzędu Gminy Kęty za 2010, 2014 i 2015 r. (AKTUALIZACJA).

Resztę utajniono.

A jak wiadomo – brak jawności daje pole do powstawania spekulacji i plotek.

W interesie samego burmistrza jest zapobiegnięcie takim sytuacjom i ujawnienie informacji o nagrodach.

Czy Burmistrz Gminy Kęty będzie chciał doprowadzić do tego, by osiągnięciami i nagrodami pracowników urzędu mogła cieszyła się cała gmina (jak to jest np. w przypadku sportowców, w blasku fleszy)?

Jak będzie w przyszłości – czas pokaże.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*