Lista zadań poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

herb_bip_małyInformujemy, że już jutro rozpoczyna się głosowanie nad  propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego na 2014 r. Zapraszamy do włączenia się w tworzenie idei dialogu społecznego, a dzięki temu społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Kęty oraz do poparcia zadań złożonych przez mieszkańców. Przedstawiamy również listę zadań poddanych pod głosowanie.

Jak oddać swój głos?

Głos oddać można w terminie od 17 października 2013 r. do dnia 27 października 2013 r. na karcie do głosowania:

1) w wersji papierowej, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 238/B, przekazanej do następujących punktów do głosowania w godzinach pracy następujących jednostek:

•    Urząd Gminy Kęty, ul. Rynek 7 (dziennik podawczy),
•    Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a (hol dolny – parter),
•    OSiR W Kętach, os. Nad Sołą 29 (kryta pływalnia – I piętro –  kasa),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny Nr 1 w Kętach, ul. Sobieskiego 6 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny Nr 2 w Kętach, ul. Wyspiańskiego 1 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Ketach, ul. Szkolna 3 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nowej Wsi, ul. Konarskiego 4 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Bielanach, ul. Łęcka 2 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witkowicach, ul. Beskidzka 98 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łękach, ul. Akacjowa 28 (sekretariat),
•    Szkoła Podstawowa w Malcu, ul. Świętojańska 1 (sekretariat),
•    Powiatowy Zespół Szkół Nr 9 w Kętach, ul. Kościuszki 29 (sekretariat),
•    Powiatowy Zespół Szkół Nr 10 w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a (hol – parter)
•    Powiatowy Zespół Szkół Nr 11 Kętach, ul. Wyspiańskiego 2 (sekretariat)

2) w wersji papierowej, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do  zarządzenia nr 238/B, przekazanej podczas spotkań, bądź zebrań z mieszkańcami, jeśli takie zostaną zorganizowane w dzielnicy, bądź sołectwie w terminie przewidzianym do głosowania (mobilne punkty głosowania),

3)  w wersji elektronicznej przez Internet, dostępnej w okresie głosowania na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym: http://www.budzetobywatelski.kety.pl/formularz/

lub  http://www.budzetobywatelski.kety.pl do godziny 24.00.

Lista zadań poddanych pod głosowanie (2 uchwały) – projekty dotyczące Nowej Wsi zostały pogrubione:

I. Uchwała nr 1 z dnia 7 października 2013 r. – Gminny Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego wskazuje zadania, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Gminy Kęty w terminie od 17 do 27 października 2013 r.:

1. „Od juniora do seniora” kreatywne podwórko: strefa zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, strefa rekreacji fizycznej dla dorosłych i seniorów i strefa wspólna kulturowo-rozrywkowa. Lokalizacja ul. Hutnika 2″ (KU.060.9.38.2013),

2. „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z rozbiegiem do skoku w dal” (KU.060.9.28.2013),

3. „Poprawa bezpieczeństwa grających wraz z poszerzeniem boiska do gry w piłkę nożną” (KU.060.9.44.2013),

4. „Toj – Toje przy placu zabaw i przy Orliku” (KU.060.9.7.2013),

5. „Wyrównanie i utwardzenie oraz położenie warstwy masy bitumicznej” (KU.060.9.47.2013),

6. „Remont ul. Łąkowej w Malcu” (KU.060.9.77.2013),

7. „Nakładka asfaltowa” (KU.060.9.78.2013),

8. „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Kolbego Boczna w Nowej Wsi” (KU.060.9.62.2013),

9. „Remont ul. Polnej w Kętach” (KU.060.9.30.2013),

10. „Remont nawierzchni asfaltowej placu ćwiczeniowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach” (KU.060.9.41.2013),

11.  „ na Leśną przy ul. Żeromskiego” (KU.060.9.68.2013),

12. „Wykonanie utwardzonego placu OSP Łęki wraz z wejściem do Świetlicy Młodzieżowej i Biblioteki” (KU.060.9.12.2013),

13. „Budowa drogi – ul. Bolesława Chrobrego” (KU.060.9.17.2013),

14. „Wykonanie drogi asfaltowej” (KU.060.9.6.2013),

15. „Remont drogi dojazdowej ul. Sosinki”, (KU.060.9.24.2013),

16. „Osiedlowy plac rekreacyjno-wypoczynkowy „Skrzat”” (KU.060.9.8.2013),

17. „Wymiana dachu na budynku remizy OSP Kęty Podlesie” (KU.060.9.55.2013),

18. „Doposażenie części bojowej w remizie OSP Malec, szafki wraz z akcesoriami do przechowywania kompletnych mundurów bojowych i koszarowych w remizie OSP Malec” (KU.060.9.97.2013),

19. „Remont chodnika oraz płotu od strony północnej” (KU.060.9.81.2013),

20. „Wykonanie na oś. Wyszyńskiego: a) chodnika betonowego, b) placu zabaw” (KU.060.9.76.2013),

21. „Modernizacja drogi gminnej nr 510043K ul. Północna w Bulowicach„ (KU.060.9.25.2013),

22. „Remont drogi gminnej – ul. Lipowa, melioracja rowów przydrożnych” (KU.060.9.33.2013),

23. „Oświetlenie ul. Jagiełły w Nowej Wsi” (KU.060.9.45.2013),

24. „Wykonanie projektu i oświetlenia ulic K. Szymanowskiego i H. Wieniawskiego” (KU.060.9.48.2013),

25. „Oświetlenie końcowego odcinka ul. Kanada” (KU.060.9.11.2013),

26. „Doświetlenie ul. Na Włosień” (KU.060.9.27.2013),

27. „Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Poprzecznej w Witkowicach” (KU.060.9.23.2013),

28. „Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Osiedlowej w Witkowicach” (KU.060.9.19.2013),

29. „Budowa sieci oświetleniowej na ul. Lipowej w Witkowicach” (KU.060.9.20.2013),

30. „Doświetlenie tretuaru łączącego dom nauczyciela ze sklepem p. Wawro” (KU.060.9.72.2013),

31. „Wykonanie uziemienia słupów oświetleniowych przy obiekcie Sali gimnastycznej w Malcu” (KU.060.9.14.2013),

32. „Wykonanie projektu i oświetlenia ul. Batorego od kanału Ulga do ul. Granicznej” (KU.060.9.49.2013),

33. „Remont ulicy działkowej łącznik ul. Piastowskiej i Akacjowej” (KU.060.9.105.2013),

34. „Kapitalny remont budynku” (KU.060.9.3.2013),

35. „Nakładka asfaltowa i oświetlenie ulicy Klonowej” (KU.060.9.104.2013),

36. „Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji” (KU.060.9.73.2013),

37. „Remont wjazdu na oś. Leśne” (KU.060.9.74.2013),

38. „Budowa (remont) nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różana (dojazd do posesji nr 6-16)” (KU.060.9.39.2013),

39. „Sygnalizacja świetlna do kierowania ruchem pojazdów samochodowych oraz pieszych” (KU.060.9.26.2013),

40. „Wyłożenie kostką brukową wjazdu do szkoły podstawowej i gimnazjum w Witkowicach” (KU.060.9.43.2013),

41. „Zagospodarowanie skweru pod szkołą” (KU.060.9.13.2013),

42. „ na oś. Leśnym” (KU.0,60.9.70.2013),

43. „Modernizacja drogi bocznej do ul. Łęg w Malcu” (KU.060.9.32.2013),

44. „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Malcu” (KU.060.9.37.2013),

45. „Remont przepustu wodnego na ul. Kępa Prawa, udrożnienie (odkopanie) fosy od ul. Żeromskiego do przepustu” (KU.060.9.54.2013),

46. „Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi – ul. Stara Droga” (KU.060.9.57.2013),

47. „Kontynuacja remontu ul. Św. Jana Kantego w Bulowicach (od wyremontowanego odcinka do ulicy Łącznej na długości ok. 200mb)” (KU.060.9.60.2013),

48. „Remont ulicy Księcia Władysława Opolskiego w Kętach” (KU.060.9.82.2013).

II. Uchwała nr 8 z dnia 15 października 2013 r. – Gminny Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego wskazuje zadania, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Gminy Kęty w terminie od 17 do 27 października 2013r:

 1. „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 3” (KU.060.9.86.2013),
 2. „Mobilna Edukacja w ZSP Nr 3 w Kętach” (KU.060.9.88.2013),
 3. „Doposażenie szkoły w ławki korekcyjne i do siedzenia na korytarzach” (KU.060.9.90.2013),
 4. „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Witkowice” (KU.060.9.93.2013),
 5. „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bielany” (KU.060.9.96.2013),
 6. „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Nowa Wieś” (KU.060.9.87.2013),
 7. „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bulowice” (KU.060.9.85.2013),
 8. „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Malec” (KU.060.9.83.2013),
 9. „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Łęki” (KU.060.9.84.2013),
 10. „Skocznia w dal o rozbiegu z nawierzchni syntetycznej KONI SYST. SP/ETE” (KU.060.9.80.2013),
 11. „Doposażenie ogródka jordanowskiego „Jaś i Małgosia” przy ulicy Wszystkich Świętych w Kętach” (KU.060.9.98.2013),
 12. „Odprowadzenie wód opadowych – wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń” (KU.060.9.4.2013),
 13. „Wykonanie odwodnienia ulicy Kościuszki w Nowej Wsi” (KU.060.9.101.2013),
 14. „Utwardzenie oraz zabezpieczenie i położenie materiału utwardzającego na odcinku drogi gminnej, bocznej ul. Beskidzkiej (Witkowice Dolne)” (KU.060.9.94.2013),
 15. „Rewitalizacja i przebudowa strzelnicy” (KU.060.89.2013),
 16. „Wykup działki pod parking w centrum wsi” (KU.060.9.58.2013),
 17. „Dokończenie oświetlenia ulicy Osiedlowej” (KU.060.9.5.2013),
 18. „Wykonanie drogi gminnej – ul. Ks. Popiełuszki” (KU.060.9.1.2013),
 19. „Dobudowanie biblioteki oraz sali audio-wizualnej nad salami nr 8 i 9 od strony północnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 w Kętach” (KU.060.9.102.2013),
 20. „Wykupienie terenów dróg dojazdowych do posesji” (KU.060.9.64.2013),
 21. „Wykupienie terenów dróg dojazdowych do posesji” (KU.060.9.65.2013),
 22. „Modernizacja boiska piłkarskiego w Kętach przy ul. Sobieskiego” (KU.060.9.53.2013),
 23. „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. A. Fredry” (KU.060.9.46.2013),
 24. „Naprawa uszkodzonych fundamentów i zadaszenia paleniska w parku sołeckim w Malcu” (KU.060.9.15.2013),
 25. „Budowa ogrodzenia Parku Wiejskiego” (KU.060.9.36.2013),
 26. „Wsparcie dla Klubu Seniora pod Złotym Dębem ul. Dworska 46, Witkowice” (KU.060.79.2013),
 27. „Nakładka asfaltowa” (KU.060.9.61.2013),
 28. „Remont jezdni ul. Dębina, montaż progów zwalniających, montaż lustra” (KU.060.9.91.2013),
 29. „Tablica informacyjna sołectwa Malec wym. 4 m. dł. X 1,5 m wys. oraz zagospodarowanie zielenią na miejscu docelowym” (KU.060.9.95.2013),
 30. „Remont ogrodzenia wokół szkoły od strony północnej i zachodniej” (KU.060.9.92.2013),
 31. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Granica” (KU.060.9.42.2013),
 32. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kanada w Witkowicach” (KU.060.9.21.2013),
 33. „Wykonanie przekładki istniejącego chodnika przy ul. Żeromskiego (posesja państwa Śliwów)” (KU.060.9.69.2013),
 34. „Wykonanie przekładki istniejącego chodnika z płyt chodnikowych na kostkę betonową” (KU.060.9.71.2013),
 35. „Zabudowa punktu oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego i Konopnickiej” (KU.060.9.100.2013),
 36. „Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Zielnej w Witkowicach” (KU.060.9.56.2013),
 37. „Oświetlenie ulicy Fabryczna Boczna w Kętach” (KU.060.9.99.2013),
 38. „Budowa sieci oświetleniowej na ul. Cichej w Witkowicach” (KU.060.9.22.2013),
 39. „Montaż punktów oświetleniowych” (KU.060.9.18.2013),
 40. „”Tym żyje Nowa Wieś…” – album fotograficzny” (KU.060.9.59.2013),
 41. „Zakup namiotu bankietowego” (KU.060.9.106.2013),
 42. „Wykonanie instalacji monitoringu w parku” (KU.060.9.67.2013),
 43. „Organizacja punktu rekreacyjno-rehabilitacyjnego przez Stowarzyszenie Klub Seniora Wrzos w Malcu dla członków klubu i mieszkańców seniorów mieszkańców Malca” (KU.060.9.16.2013),
 44. „Wyposażenie i umeblowanie Wiejskiego domu Kultury w Bielanach” (KU.060.9.51.2013),
 45. „Podniesienie standardu i warunków korzystania z obiektu sportowego „Niwa” dla społeczności sołectwa” (KU.060.9.52.2013).

Wersja graficzna z kart do głosowania:

budżet 1

budżet2 budżet 3 budżet 4

Lista zadań, które nie zostaną poddane pod głosowanie:

 • „Remont ulicy Działkowej w Łękach”, (KU.060.9.50.2013)

Propozycja zadania KU.060.9.50.2013 nie spełnia wymogu wynikającego z §2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 września 2013r., a łączny koszt zadania przekroczy środki dostępne dla Sołectwa Łęki.

 • „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Żeromskiego” (KU.060.9.66.2013)

Propozycja zadania KU.060.9.66.2013 nie spełnia wymogu wynikającego z §2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 września 2013r., a łączny koszt zadania przekroczy środki dostępne dla Dzielnicy Podlesie.

 • „Bezpieczna droga – budowa sygnalizacji świetlnej na głównym skrzyżowaniu w Łękach ulicy Piastowskiej z ulicą Sportową” (KU.060.9.2.2013).

Propozycja zadania KU.060.9.2.2013 nie spełnia wymogu wynikającego z §2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 września 2013r., a łączny koszt zadania przekroczy środki dostępne dla Sołectwa Łęki.

 • „Przedłużenie i kontynuacja przebudowy odcinka chodnika oraz remontu nawierzchni na dalszym odcinku ulicy Moniuszki ze skrzyżowaniem z ulicą Paderewskiego” (KU.060.9.10.2013).

Propozycja zadania KU.060.9.2.2013 nie spełnia wymogu wynikającego z §2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 września 2013r., a łączny koszt zadania przekroczy środki dostępne dla Sołectwa Nowa Wieś.

 • „Bulowice, ul. Świerkowa/Nideckie Podlesie” (KU.060.9.63.2013).

Propozycja zadania KU.060.9.34.2013 nie spełnia wymogu wynikającego z §4 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 września 2013r., a mianowicie lista popierających zawiera 7 podpisów.

 • „”Kęty moje miasto na całe życie” rewitalizacja budynku z początku lat 50 XX wieku. Lokalizacja Hutnika 2″ (KU.060.9.40.2013).

Propozycja zadania KU.060.9.40.2013 nie spełnia wymogu wynikającego z Zarządzenia Nr 238/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 września 2013r. Proponowane zadanie dotyczy mienia prywatnego (wspólnota mieszkaniowa). Określone zadanie nie jest zadaniem własnym gminy, nie jest zadaniem zleconym gminie do realizacji i nie jest też zadaniem realizowanym przez gminę na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organem administracji rządowej, a wydatki ponoszone przez gminę na te zadania byłyby nieuprawnione, bowiem nie mają oparcia w obowiązującym porządku prawnym.

 • „Renowacja przydrożnej kapliczki wiejskiej” (KU.060.9.29.2013)

Proponowane zadanie  KU.060.9.29.2013 nie może być ujęte w uchwale budżetowej Gminy Kęty na 2014 rok, ponieważ nie należy do zadań własnych gminy. Kapliczka jest corocznie wykorzystywana podczas uroczystości Bożego Ciała i jest zlokalizowana na prywatnej nieruchomości, nie jest ujęta w rejestrze zabytków.

 • „Wjazd z ul. Piastowskiej” (KU.060.9.75.2013)

Proponowane zadanie KU.060.9.75.2013 nie jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

 • „Adaptacja części piwnic w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 w Kętach z przeznaczeniem na szatnie dla uczniów” (KU.060.9.103.2013),

Proponowane zadanie  KU.060.9.103.2013 nie spełnia wymogu celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych z uwagi na zabezpieczenie szatni dla maksymalnie 50 uczniów. Zadanie to nie uzyska zgody  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepid’u) z uwagi na brak wymaganej wysokości pomieszczeń, a także Państwowej Straży Pożarnej z uwagi na brak spełnienia wymogu zabezpieczenia odpowiedniej ilości dróg ewakuacyjnych.

 • „Chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 948 w Łękach” (KU.060.9.31.2013),

Proponowane zadanie KU.060.9.31.2013 nie spełnia wymogu wynikającego z §2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 września 2013r., a w związku z tym, iż szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 378.000 zł, to łączny koszt zadania przekroczy środki dostępne dla Sołectwa Łęki.

 • „Konserwacja i odnowienie pomników w Malcu” (KU.060.9.35.2013),

Proponowane zadanie  KU.060.9.35.2013 nie może być ujęte w uchwale budżetowej Gminy Kęty na 2014 rok, ponieważ nie należy do zadań własnych gminy. Obiekty te nie są ujęte w rejestrze zabytków.

 • „Budowa dróg ul. Piastowska, ul. Mieszka I” (KU.060.9.9.2013)

Propozycja zadania KU.060.9.9.2013 nie spełnia wymogu wynikającego z §2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 września 2013 r., a łączny koszt zadania przekroczy środki dostępne dla Dzielnicy Stare Miasto.

Zadania poddawane pod głosowanie mieszkańców:

Zadania niepoddawane pod głosowanie:

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Sportowe, Urzędowe, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na Lista zadań poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

 1. Tadeusz pisze:

  Potrzebuje Twojego głosu -Zapytaj rodziców lub sam ,sama pamiętasz czy były sołtys Ziętek pomógł Wam po powodzi w 1997 roku za pośrednictwem Czerwonego Krzyża rozwożąc „dary” jeśli tak to Ty mi teraz pomóż i zagłosuj na zabudowę punktu oświetlenia – lampy na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego z ul. Konopnicką . Ul Konopnickiej została poszerzona przez wycięcie drzew i zabudowę odwodnienia teraz potrzeba zabudować oświetlenie bardzo niebezpiecznego skrzyżowania . Ta ulica jest uczęszczana przez wszystkie dzieci chodzące do Gimnazjum z Malca i również mieszkańców Malca proszę o głos na liście inicjatyw obywatelskich Nowa Wieś pozycja nr. 79 z poważaniem serdecznie dziękuję.

 2. Tadeusz pisze:

  Nie do wiary.-mieszkaniec NW Marek który otrzymał karty do głosowania do zadań inicjatyw obywatelskich nie znalazł na nich żaden projekt w Gminie godny uwagi podarł kary i wyrzucił, nie do wiary że można mieć tak dużo zółci te karty najprościej można było przekazać komuś innemu piszę to bo myślałem że mnie szlak tra…. jak mi to powiedział.

 3. yeti pisze:

  Np. Z posiedzenia dnia 7 pozycja 7 ,14 ,36 dojazd do posesji ?? Jeśli to technicznie możliwe proszę wyróżnić zadania dotyczące N W

  • Redakcja pisze:

   Projekty dotyczące Nowej Wsi zostały pogrubione. Ponadto informujemy, że w trakcie oddawania głosu ONLINE w formularzu, wszystkie zadania są podzielone na dzielnice i sołectwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*