Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 29 listopada 2013 r.

herb_bip_małyPrzedstawiamy Państwu porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 29 listopada (piątek) 2013 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

1) o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

2) w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty oraz ustalenia Kryteriów trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,

3) w sprawie programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,

4) w sprawie uchwalenia na 2014 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

5) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka,

6) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,

7) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok,

8) w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2014 rok,

9) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 6872/44 położonej w Kętach Obręb: Północ,

10) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 4349 położonej w Kętach (część północna),

11) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 4349 położonej w Kętach (część południowa),

12) w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach,

13) w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach na wymianę posadzki w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków,

14) w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie odnowienia elewacji wirydarza klasztornego w zespole klasztornym Franciszkanów w Kętach – obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków,

15) w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków,

16) w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 0.0. w Kętach,

17) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

18) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu,

19) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach,

20) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty,

– Załącznik nr 1,

– Załacznik nr 2,

– Uzasadnienie do uchwały

21)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013,

22) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu,

23) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Porąbka.

7. Apel w sprawie poradni kardiologicznej w Gminie Kęty.

8. Informacja o funkcjonowaniu Spółki KOMAX w III kw. 2013 r.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Gospodarczych.

10. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenia Komisji:

– poniedziałek, 25 listopada 2013 r., godz. 17.00 – Spraw Gospodarczych

– wtorek, 26 listopada 2013 r., godz. 18.00 – Spraw Organizacyjno-Regulaminowych

– środa, 27 listopada 2013 r., godz. 18.00 – Spraw Społecznych

Rady
Eugeniusz Zawadzki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*