Oświadczenia majątkowe radnych (i nie tylko) Gminy Kęty kadencji 2014-2018 (AKTUALIZACJA)

Herb Kęty BIPPrzedstawiamy Państwu oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Miejskiej w Kętach na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 a także oświadczenia wiceburmistrzów i skarbnika gminy udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęty.

Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych

– dotyczą majątku odrębnego osób je składających oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową;

– służą ukazaniu społeczeństwu z jakich źródeł utrzymuje się osoba publiczna i na jakim poziomie egzystuje;

– są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscach położenia nieruchomości wskazanych w oświadczeniu;

– jawne informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe radnych RM w Kętach:

1. Kazimierz Babiuch

2. Andrzej Bryzek

3. Wiesław Gawęda

4. Jan Godlewski

5. Tomasz Janeczko

6. Maria Karaim

7. Mirosław Kawończyk

8. Janusz Kruczała

9. Dorota Kusak

10. Lesław Kuźma

11. Marek Nycz (aktualizacja: 21.03.2015 r.)

12. Mirosława Nycz

13. Łukasz Plewniak

14. Wiesław Potoczny

15. Ewelina Rycerz-Kucybała

16. Karol Wadoń

17. Andrzej Wiśniowski

18. Urszula Włodarczyk

19. Aneta Żak

20. Piotr Żmuda

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Gminy Kęty:

Krzysztof Klęczar

(aktualizacja: 21.03.2015 r.)

Oświadczenie majątkowe Zastępców Burmistrza Gminy Kęty:

1. Rafał Ficoń

2. Marcin Śliwa

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Kęty:

Grażyna Zątek

 

Zobacz także:

Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

Oświadczenia majątkowe – informacja dla samorządów (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego (Izba Skarbowa w Szczecinie)

===

Zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym są obowiązane następujące osoby:

1. radny,
2. wójt (burmistrz),
3. zastępca wójta (burmistrza),
4. sekretarz gminy,
5. skarbnik gminy,
6. kierownik jednostki organizacyjnej gminy,
7. osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną,
8. osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,

są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe (2 egz.) wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
radny – przewodniczącemu rady gminy,
wójt, przewodniczący rady gminy – wojewodzie,
zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi.

Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

W razie udostępnienia kolejnych oświadczeń majątkowych w BIP Gminy Kęty, będą one umieszczane sukcesywnie w tym artykule.

AKTUALIZACJA (9 czerwca 2015 r.):

Dnia 6 czerwca 2015 r. skierowaliśmy do Urzędu Gminy Kęty wniosek o udostępnienie odnośników w BIP Gminy Kęty do oświadczeń majątkowych wszystkich zobowiązanych do tego osób, które złożyły OM w terminach prawem przewidzianych.

Dnia 9 czerwca 2015 r. otrzymaliśmy od Sekretarz Gminy odpowiedź o treści:

(…)

Oświadczenia majątkowe wszystkich zobowiązanych, w tym radnych,  publikowane są przez audytora wewnętrznego.

Jest tak zgodnie z art.24i ust. 2 u.o.s.g., gdyż przewodniczący rady ma obowiązek przekazać kopie oświadczeń burmistrzowi. Tak samo czyni wojewoda z oświadczeniem przewodniczącego.

Pierwsze oświadczenia radnych (po ślubowaniu) zostały opublikowane.

Drugie oświadczenia radnych (za 2014 r.) i pierwsze oświadczenie radnego Biernata opublikowane zostaną w ciągu dwóch tygodni.

http://bip.malopolska.pl/ugkety/Article/id,182807.html

(…)

Ewelina Jura-Bączek

Sekretarz Gminy Kęty

Email:ewelina.baczek@kety.pl

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na Oświadczenia majątkowe radnych (i nie tylko) Gminy Kęty kadencji 2014-2018 (AKTUALIZACJA)

 1. Ania pisze:

  Gdzie można znaleźć pozostałe oświadczenia majątkowe, np. sekretarza gminy?

  • Ania pisze:

   Czy Redakcja może podesłać proszę odpowiedniego lnka, jeśli to możliwe?

   • Redakcja pisze:

    Szanowna Pani, właśnie dokonaliśmy aktualizacji powyższego artykułu (na dole).

    • Ania pisze:

     Bardzo dziekuję Drogiej Redakcji za podjęcie tematu i błyskawiczną aktualizację. Pani Sekretarz zapowiada publikację oświadczeń radnych w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ale nie wspomina o pozostałych zobowiązanych osobach. Czy zatem możemy się spodziewać wszystkich wymaganych ustawą oświadczeń?

 2. Olo pisze:

  A jak Laszczak miał kredyt , Mreńca kilka kredytów , to siedzieliście cicho

 3. obelix pisze:

  Oświadczenie Pani Kusak
  dom o pow. 220m2 – wartość 400 zł ??!!
  wypadałoby czytać to co się podpisuje

 4. Mirka pisze:

  To Pani Skarbnik Gminy z tytułu zatrudnienia w roku 2014 nie miała żadnego dochodu?

  • artus pisze:

   Faktycznie żadnych dochodów ale za to aż 4 kredyty… przeinwestowana jak nasza gmina. Jak to wróży na przyszłość naszej gminy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*