Nieodpłatna pomoc prawna już od stycznia

prawo_sądStarostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna prawna przysługuje osobom, które:

 •  nie ukończyły 26. roku życia,
 •  ukończyły 65 lat,
 •  posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 •  w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o prawną na podstawie ustawy  z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia)
 •   uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 kwietnia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 •  posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,  o których mowa w ustawie z 19 sierpnia r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 •  w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany).

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 •  prawa pracy,
 •  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 •  prawa cywilnego,
 •  spraw karnych,
 •  spraw administracyjnych,
 •  ubezpieczenia społecznego,
 •  spraw rodzinnych,
 •  prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Nieodpłatna prawna obejmuje:

 

 •  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 •  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 •  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 •  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym.

nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Zapraszam do korzystania z porad

Zbigniew Starzec

Starosta Oświęcimski

prawo_sąd

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*