Historia jednego pozwolenia

sąd-zdjęciePrezentujemy sprawę wydanego przez Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu pozwolenia na użytkowanie skateparku w Kętach, o którego skan w formie pliku .pdf zabiegamy od września 2012 r.

Latem 2012 r. redakcja portalu „Nowa Wieś w gminie Kęty” założyła na portalu społecznościowym Facebook i prowadzi do tej pory profil „TAK dla skateparku w Kętach”. Na profilu facebookowym redakcja udostępniała informacje o procedurze przetargowej i rozpoczęciu prac, zdjęcia i filmy z prowadzonych prac, monitorowała sesje rady miejskiej pod tym kątem, a także brała udział w oficjalnym otwarciu skateparku w Kętach (film: FLY-VIDEO – Skatepark w Kętach – otwarcie, 14.10.2012 r. | Filmowanie z powietrza). Profil zgromadził ponad pół tysiąca użytkowników zainteresowanych powstającym wtedy obiektem w kompleksie sportowym przy ul. Sobieskiego w Kętach, którzy mogli śledzić aktualne działania zmierzające do oddania skateparku do użytkowania przez dzieci i młodzież. Zwieńczeniem monitorowania na Facebooku prac budowlanych całej inwestycji miało być udostępnienie dla wszystkich zainteresowanych wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu decyzji zezwalającej na użytkowanie tego obiektu sportowego.

W tym też celu, dnia 27 września 2012 r. redakcja portalu 'Nowa Wieś w gminie Kęty’ (opierając się na przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej) skierowała mailowo wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu o przesłanie mailowo skanu tej decyzji. Dnia następnego (tj. 28 września 2012 r.) otrzymaliśmy jednak odpowiedź odmowną o treści: „Nie praktykujemy udostępniania kopii orzeczeń osobom nie będącym stronom postępowania.”

Tego samego dnia, czyli 28 września 2012 r., redakcja portalu www.nowa-wies-kety.pl zwróciła się ponownie do PINB o udostępnienie wnioskowanego skanu decyzji.

Przez kilka tygodni żadna odpowiedź z PINB nie nadeszła.

W związku z powyższym, w listopadzie 2012 r. redakcja portalu zwróciła się o pomoc do ekspertów Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, które jest jednym z wiodących programów ogólnopolskiego Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (www.informacjapubliczna.org.pl). Działania PCDIP obejmują m.in. świadczenie poradnictwa oraz uczestniczenie w sprawach sądowych.

Wobec powyższego dnia 23 listopada 2012 r. redaktor naczelny portalu skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (za pośrednictwem PINB w Oświęcimiu) skargę na bezczynność PINB w Oświęcimiu w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznych, zarzucając naruszenie artykułu 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 1, art. 10, art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

PINB w odpowiedzi na skargę odpowiedział przytaczając swoje argumenty:

W ocenie tut. organu zasadniczy wniosek dotyczył faktu wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie. Tut. organ udzielił informacji, co do treści decyzji, tzn. że zezwolenie na użytkowanie obiektu i co do daty wydania tej decyzji. Tym samym organ udzielił informacji publicznej.

Przepis art. 6 ust.1 pkt 4 lit. „a” ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że informacją publiczną jest „treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności – rozstrzygnięcia, przepis nie mówi o udostępnieniu samego rozstrzygnięcia, tj. decyzji. Gdyby skarżący wnioskował o konkretne informacje zawarte w decyzji również by je uzyskał, jednak przesłanie skanu rozstrzygnięcia, wykracza poza zakres informacji publicznej. Udostępnieniu podlega treść aktu, a nie sam akt.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyznaczył termin rozprawy na dzień 13 lutego 2013 r. Materiał video z rozprawy znajduje się poniżej, oraz pod linkiem: WSA w Krakowie | Sprawa skargi na bezczynność PINB w Oświęcimiu (sąd zezwolił redakcji portalu na zarejestrowanie przebiegu rozprawy).

Tego samego dnia, w wydanym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyroku, Sąd nakazał PINBowi wydanie aktu lub podjęcie czynności w sprawie z wniosku redaktora naczelnego portalu ‘Nowa Wieś w gminie Kęty’ z dnia 27 września 2012 r., ponowionego w dniu 28 września 2012 r., o udostępnienie informacji publicznej. Ponadto Sąd w wyroku stwierdził, iż „bezczynność organu administracji publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nie jest prawomocny.

Po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, w ciągu 30 dni każda ze stron może wnieść za pośrednictwem krakowskiego WSA skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przy czym skarga taka może zostać sporządzona przed adwokata lub radcę prawnego.

Koszty ewentualnego postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie będą jednak już sporo większe niż przed WSA.

Od wydania wyroku do dziś do redakcji portalu nie dotarła żadna odpowiedź z oświęcimskiego PINB.

sąd-zdjęciefot.: M.H.

Konkluzje:

Przypuszczamy, iż w rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy zaangażowanych było co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście osób, w tym: pracownicy PINBu w Oświęcimiu, pracownicy WSA w Krakowie, obsługa, sekretariaty. Należy uwzględnić także koszty przejazdów do sądu w Krakowie urzędników, jak i samego skarżącego, koszty postępowania sądowego, jak i fakt, że w czasie, gdy urzędnik PINBu uczestniczył w rozprawie, nie mógł wykonywać innych obowiązków.

Zeskanowanie decyzji byłoby o wiele mniej kosztowne i mniej czasochłonne, niż uruchomienie całej machiny administracyjno – sądowej. W tym momencie koszty sprawy urosły do co najmniej kilkuset złotych, za które m.in. płacą podatnicy, czyli my wszyscy, urzędnicy także.

Materialny koszt zeskanowania i przesłania mailem przedmiotowego dokumentu wynosiłby… zero złotych.

Sprawa toczy się od września 2012 r.

Redakcja

Materiał video – WSA w Krakowie | Sprawa skargi na bezczynność PINB w Oświęcimiu 13 lutego 2013 r.:

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=wv_iD9ick34″]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*