Zgłaszanie ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kęty zakończone

Dziś, tj. 27 kwietnia 2012 r., minął termin składania ofert na wolne stanowisko urzędnicze – w Wydziale Środowiska i Przedsiębiorczości – w Urzędzie Gminy Kęty. Burmistrz Gminy ogłosił nabór na to stanowisko dnia 16 kwietnia 2012 r. Teraz kandydatów czekają testy i rozmowy kwalifikacyjne.

Jak ogłoszono na stronie BIP Urzędu Gminy Kęty, postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach: I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej (test), II etap – rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której ocenie będzie podlegał dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz predyspozycje kandydatów.

Wymagania niezbędne (formalne) stawiane kandydatom:

1.      wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, środowiska lub kierunki pokrewne,
2.      co najmniej 5-letni staż pracy w tym 3-letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
3.      obywatelstwo polskie,
4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5.      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
2.      znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
3.      doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z utrzymaniem czystości i gospodarki odpadami,
4.      umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),
5.      odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym w ogłoszonym naborze:

1.      całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania komunalnych na terenie Gminy Kęty,
2.      współpraca w opracowywaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
3.      przygotowywanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
4.      współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
5.      realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania komunalnych.

 

Zachęcamy do śledzenia strony BIP Urzędu Gminy Kęty, gdyż co jakiś czas prowadzone są nabory na stanowiska urzędnicze, a proces rekrutacyjny wygląda podobnie.

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*