Zarząd Powiatu Oświęcimskiego uzyskał absolutorium

logo_powiat_oswiecimPodczas VII Sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, która odbyła się 26 maja starosta oświęcimski Zbigniew Starzec przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014, a także informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, przebiegu wykonania planu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informację o stanie mienia. Przy 24 głosach „za” i jednym „wstrzymującym się”, bez głosów „przeciw” udzieliła Zarządowi absolutorium.

Starosta Zbigniew Starzec podziękował radnym za udzielone absolutorium i jak zaznaczył budżet Powiatu został zrealizowany prawidłowo, zadania wykonane zostały zgodnie z wymogami prawa, natomiast zobowiązania regulowano prawidłowo.

Realizacja budżety wygląda następująco:

  • dochody – 151 952 813 zł, tj. 100 proc. planu
  • wydatki – 154 557 831 zł, tj. 96 proc. planu
  • przychody – 10 024 391 zł, w tym emisja obligacji na kwotę 5,5 mln zł.
  • rozchody – 3 243 000 zł,
  • wolne środki pozostałe na rachunkach bankowych – 4 176 373 zł,
  • kwota długu na koniec 2014 roku wyniosła 21 289 182 zł

Największą pozycję w dochodach stanowią subwencje w kwocie 66 289 348 zł, a także udziały w podatkach, które wykonano w kwocie blisko 31 mln zł. Dochody z tych dwóch źródeł stanowią prawie 64 proc. dochodów ogółem.

– Trzeba zaznaczyć, że w związku z realizacją zadań największe ponoszone są na edukację – około 72 mln zł (46 proc. wydatków ogółem) oraz zdrowie i pomoc społeczną – ok. 27 mln zł.  Znaczna część budżetu Powiatu przeznaczana jest także na poprawę infrastruktury drogowej oraz transport – około 25 mln zł. – podkreślał podczas sesji starosta Zbigniew Starzec.

Warto dodać, że w 2014 roku nie uchylono żadnej finansowej zarówno Zarządu jak i Rady Powiatu. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu.

Wartość majątku Powiatu, będącego w dyspozycji jednostek powiatowych na koniec 2014 roku wyniosła 328 404 541 zł, w tym majątek trwały – 307 566 818 zł i majątek obrotowy – 20 837 723 zł.

Mienie stanowi przede wszystkim własność Powiatu Oświęcimskiego, ale są też inne formy takie jak wieczyste użytkowanie. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem wyniosły 2 078 786 zł.

Nikolina Magiera – Rzecznik Prasowy

Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*