Wystąpienie pokontrolne RIO w Krakowie z kontroli kompleksowej Gminy Kęty w 2013-2015

RIO_krakow_KetyPrzedstawiamy Państwu opublikowane na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wystąpienie pokontrolne (znak WK-613-79/15), które przedstawia ponad 30 stwierdzonych nieprawidłowości w Gminie Kęty w okresie objętym aktualną kontrolą kompleksową, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez Gminę Kęty, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

RIO przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Miasta i Gminy Kęty, w zakresie gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2013-2014 i w r., do dnia obowiązywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Raport z kontroli obejmuje ponad 30 opisanych nieprawidłowości. Kontrolerzy przedstawili stosowne wnioski pokontrolne.

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Miasta i Gminy Kęty, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Burmistrz oraz Skarbnik Gminy ponoszą w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości.

Treść pełnego wystąpienia dostępna jest na stronie: Wystąpienie pokontrolne Miasta i Gminy Kęty – kontrola kompleksowa oraz poniżej:

W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnegokontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

Jak wskazuje RIO, poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, czyli podlega karze grzywny.

Ponadto należy zauważyć, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęty dotychczas nie ma opublikowanych żadnych dokumentów z kontroli wewnętrznych czy zewnętrznych, prócz dwóch z roku 2012 zrealizowanych przez NIK – TUTAJ.

A przecież z samej ustawy o dostępie do informacji publicznej jasno wynika, że organy władzy publicznej, tj. Urząd Gminy Kęty, mają obowiązek publikować dane publiczne, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, a w szczególności: dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających a także treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej (zobacz art 6 i 8 ustawy).

___

Regionalna izba obrachunkowa (RIO) to państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych. Izby prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie spraw budżetowych.

RIO_krakow_Kety

Fragment wystąpienia pokontrolnego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*