Wynik procedury naboru na zastępstwo na stanowisko Sekretarza Gminy Kęty

Informacja z przebiegu i wyniku procedury naboru na zastępstwo nieobecnego pracownika na stanowisku Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Kęty.

Oferty na ogłoszony nabór przysłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 1 kandydat nie spełniał wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze w zakresie dotyczącym posiadania stażu pracy na stanowisku urzędniczym oraz wymaganych oświadczeń.

W dniu 6 czerwca 2012 r. Komisja rekrutacyjna przeprowadziła z 4 kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, w ramach których poddano ocenie poziom spełniania przez kandydatów każdego z niżej wymienionych kryteriów wg skali punktów określonej w §10 ust. 5 pkt 1 załącznika do zarządzenia nr 56/2012 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska tj. od 1 do 5 pkt:

§  kwalifikacje (wykształcenie, dodatkowe uprawnienia zawodowe, studia podyplomowe, kursy, szkolenia),

§  doświadczenie zawodowe (przebieg kariery zawodowej, osiągnięcia zawodowe),

§  przygotowanie merytoryczne (koncepcja realizacji zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Kęty, znajomość regulacji prawnych),

§  predyspozycje i umiejętności (cechy osobowościowe i czynniki motywujące, umiejętność autoprezentacji).

W wyniku merytorycznej oceny kandydatów przez Komisję rekrutacyjną ustalono, że[b] najwyższą liczbę punktów w trakcie procedury naboru otrzymał Pan Janusz Jurzak[/b] zamieszkały w Kętach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Janusz Jurzak w najwyższym stopniu spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów. Wykazał się znajomością zadań związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu jednostkami sektora finansów publicznych. Jego kwalifikacje i umiejętności dają gwarancję należytego wykonywania obowiązków wynikających zadań przypisanych Sekretarzowi Gminy Kęty.

Źródło:
BIP Urząd Gminy Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Sportowe, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*