Wybrano wykonawcę na „Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach”

herb_bip_małyInformujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest modernizacja dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach: Nowa Wieś, Bulowice, Witkowice, Malec, Bielany i Łęki. Najtańszą ofertę złożyła firma TRANSFIG z miejscowości Przeginia Duchowna. Szczegóły ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty znajdują się poniżej.


o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

1

Zamawiający GMINA KĘTY
Rynek 7, 32-650 Kęty

2

Dostawa/Usługa/Roboty budowlane Roboty budowlane

3

Tryb postępowania Przetarg nieograniczony

4

Przedmiot zamówienia „Modernizacja dojazdowych do gruntów rolnych.”

5

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano „TRANSFIG” Wiesław Figa Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

6

Cena wybranej ofert (brutto) 123.397,72  PLN

7

Uzasadnienie wyboru oferty Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena. Na tej podstawie w/w oferta otrzymała największą liczbę punktów równą 100 i została uznana za najkorzystniejszą.

8

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
Oferta nr 1 – Firma Handlowa „BUDMAT” S.C. Pawlusiak Wiesław, Kolasa Danuta 32-651
Nowa Wieś, Bielany ul. Prosta 5;
liczba przyznanych punktów – 84,89 pkt Oferta nr 2 – „TRANSFIG” Wiesław Figa Przeginia Duchowna 300, 32-061 Rybna;
liczba przyznanych punktów – 100 pkt. Oferta nr 3 – Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny, Jan Chmielarski Gorzów, ul. Flisaków 15, 32-660 Chełmek
liczba przyznanych punktów – 61,00 pkt;

 

9

Data zamieszczenia informacji 20.06.2013 r.

O szczegółach tego przetargu pisaliśmy we wpisie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach: Nowa Wieś, Bulowice, Witkowice, Malec, Bielany i Łęki z dnia 6 czerwca 2013 roku.

TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10 września 2013 r.

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*