Wybrano nowych dyrektorów Muzeum i Biblioteki w Kętach

__TabliceUrządGminyKętyW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęty opublikowano właśnie informacje z przebiegu i wyniku postępowania konkursowego na dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach oraz na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Grabowskiego w Kętach.  o samych konkursach ukazały się wcześniej w BIP Gminy Kęty.

o konkursach:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

I. Informacja z przebiegu i wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

Oferty na ogłoszony konkurs złożyło 3 kandydatów.
Wszyscy kandydaci spełniali wymogi formalne określone w ogłoszeniu i zostali dopuszczeni do II etapu postępowania konkursowego.

W dniu 3 listopada 2016 r. komisja konkursowa przeprowadziła z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, w ramach których poddano ocenie poziom spełniania przez kandydatów każdego z niżej wymienionych kryteriów wg skali punktów tj. od 1 do 5 pkt. Oceną objęto:

 • wykształcenie (dziedzina nauki, dodatkowe uprawnienia zawodowe),
 • doświadczenie zawodowe (dotychczasowy przebieg kariery zawodowej, staż pracy związany z działalnością muzealniczą, naukową, upowszechnianiem kultury lub ochroną zabytków i opieką nad zabytkami),
 • przygotowanie merytoryczne (przedstawienie koncepcji programowej prowadzenia Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach z uwzględnieniem zagadnień merytorycznych i finansowych oraz źródeł finansowania działalności),
 • predyspozycje i umiejętności (cechy osobowościowe i czynniki motywujące, umiejętność autoprezentacji).

W wyniku merytorycznej oceny kandydatów przez komisję konkursową ustalono, że najwyższą liczbę punktów w trakcie postępowania konkursowego otrzymał Pan Marcin Dziubek zamieszkały w Zasolu i został wybrany jako kandydat do zatrudnienia na stanowisko dyrektora Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach.

Pan Marcin Dziubek spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie.
Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku historia. Od 2005 r. pełni funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Bielan i Grupy Rekonstrukcji Historycznej Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim”. Jest współprowadzącym Izbę Regionalną w Bielanach. Posiada 14 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. Wykazał się znajomością uwarunkowań prawnych prowadzenia instytucji kultury, a także problematyki pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną. Przedstawiona koncepcja funkcjonowania Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach zawierała różnorodny wachlarz działań mających na celu optymalną realizację celów i zadań jednostki, jak i aktywniejsze jej otwarcie w stronę mieszkańców naszej gminy.

Źródło: BIP Gminy Kęty

II. Informacja z przebiegu i wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Grabowskiego w Kętach

Oferty na ogłoszony konkurs złożyło 4 kandydatów.

Wszyscy kandydaci spełniali wymogi formalne określone w ogłoszeniu i zostali dopuszczeni do II etapu postępowania konkursowego.

W dniu 3 listopada 2016 r. komisja konkursowa przeprowadziła z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, w ramach których poddano ocenie poziom spełniania przez kandydatów każdego z niżej wymienionych kryteriów wg skali punktów tj. od 1 do 5 pkt. Oceną objęto:

 • wykształcenie (dziedzina nauki, dodatkowe uprawnienia zawodowe),
 • doświadczenie zawodowe (dotychczasowy przebieg kariery zawodowej, staż pracy w bibliotece lub innej instytucji kultury),
 • przygotowanie merytoryczne (przedstawienie koncepcji programowej prowadzenia Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Grabowskiego w Kętach z uwzględnieniem zagadnień merytorycznych i finansowych oraz źródeł finansowania działalności),
 • predyspozycje i umiejętności (cechy osobowościowe i czynniki motywujące, umiejętność autoprezentacji).

W wyniku merytorycznej oceny kandydatów przez komisję konkursową ustalono, że najwyższą liczbę punktów w trakcie postępowania konkursowego otrzymała Pani Agata Szyszka-Mądro zamieszkała w Łękach i została wybrana jako kandydatka do zatrudnienia na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Grabowskiego w Kętach.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Pani Agata Szyszka-Mądro spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Jest absolwentką pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz studiów bibliotekoznawstwa. Posiada 6 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach bibliotekarza. Wykazała się szeroką znajomością zadań realizowanych przez biblioteki. Zaprezentowała spektrum działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Jej kwalifikacje oraz zaproponowana koncepcja funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Grabowskiego w Kętach stwarzają szansę na optymalną realizację celów i zadań jednostki jak i potrzeb społeczeństwa.

Źródło: BIP Gminy Kęty

Niestety w obu przypadkach nie wskazano imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania (miejscowości) pozostałych kandydatów oraz punktacji przyznanym każdemu z kandydatów. Ale każdy z zainteresowanych Czytelników na podstawie Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej może poprosić o te informacje Urząd Gminy.

__TabliceUrządGminyKęty

(fot. archiwum nowa-wies-kety.pl)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Wybrano nowych dyrektorów Muzeum i Biblioteki w Kętach

 1. popieram Nowatorów jak Dziubek pisze:

  po ponad 70 latach dziadostwa sowkultury Czapajewa czas na zmiany

 2. Podatnik pisze:

  Widać, że Klęczar robi czystkę wśród ludzi zatrudnionych przez Bąka, czas teraz na Drewnianego, Ferta i Bączek, Kanika bo ci ludzie w pierwszej kolejności powinni zostać zmienieni.

 3. Stary Kęczanin pisze:

  Jak patrzę na wymagania konkursowe, widać że zostały napisane pod konkretne osoby, nie ma to nic wspólnego z fachowością, stażem na kierowniczych stanowiskach, czy odpowiednim wykształceniem.To nawet nie jest skandal. To jakiś kabaret.
  Czas teraz na osła w urzędzie na stanowisku asystenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*