Wybory w Dzielnicy Stare Miasto w Kętach

HERB BIP KętyPrzedstawiamy ZARZĄDZENIE NR 55/2013/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Dzielnicy Stare Miasto dla wyborów Przewodniczącego i członków Zarządu Dzielnicy oraz Komisji Rewizyjnej. Zebranie odbędzie się w sobotę 2 marca 2013 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Kętach.

Na podstawie §8 Statutu Dzielnicy Stare Miasto oraz w wykonaniu uchwały nr XVII/176/2012 w Kętach z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczących i członków zarządów dzielnic

§ 1.

1. Zwołuję Zebranie Mieszkańców Dzielnicy Stare Miasto dla wyborów Przewodniczącego i członków Zarządu Dzielnicy oraz Komisji Rewizyjnej.
2. Zebranie odbędzie się w sobotę 2 marca 2013 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Kętach.

§ 2.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zebrania stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kęty.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy Kęty
Tomasz Bąk

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2013/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 21 lutego 2013 r.

Ogłoszenie

Na podstawie §8 Statutu Dzielnicy Stare Miasto oraz w wykonaniu uchwały nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczących i członków zarządów dzielnic Burmistrz Gminy Kęty z w o ł u j e na dzień 2 marca 2013 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Kętach ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW DZIELNICY STARE MIASTO DLA WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ.

Porządek:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy w 2012 r. i udzielenie skwitowania.
6. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
7. Wybory Przewodniczącego Zarządu:
1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Przewodniczącego Zarządu,
2) zgłaszanie kandydatów,
3) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),
4) głosowanie tajne,
5) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),
6) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
8. Wybory członków Zarządu Dzielnicy i Komisji Rewizyjnej:
1) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów członków Zarządu Dzielnicy,
2) uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,
3) zgłaszanie kandydatów,
4) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),
5) głosowania tajne,
6) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),
7) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór.
9. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji Dzielnicy.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
12. Zakończenie Zebrania.

Burmistrz Gminy Kęty
Tomasz Bąk

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*