Wnioski z Zebrania Wiejskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego

Nowa_Wieś_FLY-VIDEOPrzedstawiamy Państwu przekazane nam przez Panią Magdę Jaremi-Dźwigoń wnioski z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się w dniu 17 września 2014 r. w w sprawie Funduszu Sołeckiego.

Wnioski do Funduszu Sołeckiego:

 1. Rekultywacja ronda z ogrodzeniem kapliczki wraz z zamontowaniem tablic ogłoszeniowych – kwota 9689,30zł;
 2. Poprawa infrastruktury Parku – remont ogrodzenia oraz zakup ławek – kwota 10000 zł;
 1. Zakup projektora z ekranem na świetlicę środowiskową przy Parafii w celu uatrakcyjnienia zajęć świetlicowych i poprawy bazy dydaktycznej – koszt 3 000 zł;
 1. Zakup teatrzyku kamishibai do gminnej filia w celu wzbogacenia wyobraźni dzieci, propagowaniu sztuki teatralnej , stworzenie namiastki teatru we wsi – koszt 150 zł.

Całkowity koszt w/w składowych wniosku – 22839,30 zł.

Za tymi pozycjami mieszkańcy zagłosowali jednogłośnie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Wnioski z Zebrania Wiejskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego

 1. Witek pisze:

  Tekst za http://www.funduszesoleckie.eu/:

  Czy w związku z nowymi przepisami o zamówieniach publicznych każda nawet najdrobniejsza rzecz, kupowana w ramach funduszu sołeckiego, musi podlegać przetargowi? Proszę o pomoc i interpretację nowych przepisów.
  Owszem od 20 lutego 2013 roku obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), nie mniej jednak wprowadzone zmiany nie zmieniają progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania ustawy. Zatem w dalszym ciągu (zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp) przepisów przywołanej na wstępie ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (oczywiście zamawiający ustalając wartość zamówienia musi pamiętać o dyspozycjach wynikających z art. 32 Pzp, w szczególności o zakazie dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy).
  Pamiętać jednak należy, iż fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, dlatego też jego realizacja musi odbywać się nie tylko zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zmianami/, ale także zgodnie z przepisami zarówno tymi powszechnie obowiązującymi (np. takimi jak: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych), jak i tymi wewnętrznymi (obowiązującymi tylko na obszarze danej gminy – wójt gminy ma np. prawo do wprowadzenia w drodze zarządzenia procedury dokonywania zamówień /wydatków/, których równowartość nie przekracza kwoty 14 000 euro, i z takiej procedury może wynikać obowiązek dokonywania zapytań cenowych nawet w przypadku zamówień o bardzo małej wartości).
  Dlatego też mając powyższe na względzie konieczność przeprowadzenia pewnej procedury wyłaniającej dostawcę np.: najtańszego pędzla, w mojej opinii będzie raczej podyktowana zmianą przepisów wewnętrznych dotyczących dokonywania w danym urzędzie zamówień poniżej 14 000 euro, aniżeli konsekwencją ostatniej nowelizacji przepisów Pzp.
  Nie mniej jednak sądzę, że ani nowelizacja Pzp, ani ewentualna zmiana przepisów wewnętrznych urzędu w zakresie dokonywania zamówień poniżej 14 000 euro, nie powinny „uprzykrzyć” życia sołtysom, bowiem zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ za wydatkowanie środków budżetowych (w tym pochodzących z funduszu sołeckiego) odpowiedzialny jest wójt /vide: art. 60 ust. 1 ustawy/. To on musi zgodnie z prawem dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty dostawy, usługi lub roboty budowlanej, która pozwoli mu zrealizować przedsięwzięcie uchwalone przez zebranie wiejskie w trybie ustawy o funduszu sołeckim i uwzględnione przez radę gminy w budżecie na dany rok.

  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM – NAJWAŻNIEJSZE:
  Owszem sołtys, rada sołecka, mieszkańcy mogą angażować się w realizację danego przedsięwzięcia, ale to nie na nich (lecz właśnie na wójcie) spoczywa obowiązek stosowania, wypełniania procedur wynikających z obowiązujących przepisów prawa (zarówno tych powszechnie obowiązujących, jak i wewnętrznych).

 2. Witek pisze:

  Jeszcze raz spróbuję.
  Mam wątpliwości co do tak nierozważnego wydawania pieniędzy publicznych. Chciałbym przypomnieć o zasadach: celowego i oszczędnego dokonywania wydatków oraz jawności, przejrzystości i terminowej realizacji zadań wykorzystujących zaplanowane środki finansowe Sołectwa Nowa Wieś w ramach Budżetu Gminy Kęty.
  Marcin wyjaśnij do czego ma służyć projektor za 3000 zł (połowa tej kwoty można przeznaczyć choćby na inne cele – choćby na biblotekę). We wcześniejszej próbie komentarza załączyłem link do allegro gdzie są tanie projektory, a które mogą być zastosowane do potrzeb gier i filmów (a myślę że tylko do tego będzie służył na tej świetlicy).
  Tak nawiasem proszę o informacje o statusie świetlicy, kto jest odpowiedzialny za finansowanie, czym się zajmuje itd. itp. – o bibliotece też proszę coś napisać gdyż jest konkretna gminna instytucja która ma w „opiece” tą placówkę.

  Na koniec apel do Sołtysa i RS pamiętajcie, że wydajecie pieniądze publiczne (czyli nas wszystkich) więc róbcie to rozważnie i z literą prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*