Uruchomienie nowej generacji systemu informacyjnego Schengen (SIS II)

UE-Polska9 kwietnia 201 roku nastąpi uruchomienie nowego Systemu informacyjnego Schengen (SIS II). SIS jest podstawowym elementem współpracy w ramach strefy.

Jest to informacyjny, który umożliwia krajowym służbom granicznym, celnym i policyjnym odpowiedzialnym za kontrole w strefie wymianę informacji. Tym samym kompensuje zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych i ułatwia swobodny przepływ osób w obrębie strefy Schengen.

SIS II dostarcza informacji na temat osób, które nie mają prawa wjazdu do strefy Schengen lub pobytu w niej oraz poszukiwanych w związku z działalnością przestępczą. zawiera też informacje o zaginionych, w szczególności dzieciach lub innych szczególnie zagrożonych osobach, które należy otoczyć ochroną. Rejestrowane są w nim także dane na temat niektórych przedmiotów, na przykład samochodów, broni palnej, jednostek pływających i dokumentów tożsamości, które mogły zostać utracone lub skradzione bądź wykorzystane do popełnienia przestępstwa.

W SIS II są przechowywane dane niezbędne do identyfikacji osoby (w tym jej zdjęcie i odciski palców), jak też istotne informacje na temat wpisu (w tym opis działań, które należy podjąć). Dostęp do SIS II mają tylko krajowe organy ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Organy te mogą korzystać jedynie z tych danych, które są niezbędne w celu wykonania konkretnych zadań. Europejskie agencje Europol (Europejski Urząd Policji) oraz Eurojust (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej) mogą w ograniczonym zakresie wyszukiwać pewne dane w systemie. Korzystając z SIS II, stosowne instytucje w każdym kraju mają sprawdzić jakość informacji, które wprowadzają do systemu.

W strefie Schengen obowiązują ścisłe wymogi dotyczące ochrony danych. Jeśli są przechowywane dane na temat konkretnej osoby, ma ona prawo zażądać dostępu do nich i upewnić się, że są one poprawne i wprowadzono je zgodnie z prawem. Jeżeli jest inaczej, osoba ta może wnioskować o ich skorygowanie lub usunięcie.

Dostępu można odmówić jedynie, jeżeli jest to konieczne do realizacji uprawnionych działań w związku z wpisem oraz do ochrony praw i wolności innych osób.

Popełniając lub usiłując wjechać do strefy Schengen bądź pozostać w niej, sprawcy posługują się niekiedy fałszywą tożsamością. Często wykorzystują w tym celu utracone lub skradzione dokumenty tożsamości. Jeżeli wskutek zaistnienia takiej sytuacji w SIS II zostanie dokonany wpis, może on skutkować trudnościami dla niewinnej osoby, której tożsamość została skradziona. Ustanowiono jednak szczegółowe procedury, aby chronić interesy takich osób.

W przypadku podejrzenia, że dane osobowe zostały niewłaściwie wykorzystane lub trzeba je skorygować bądź usunąć, można złożyć wniosek o dostęp do danych w dowolnym kraju strefy Schengen, kontaktując się z właściwym organem (z krajowym organem ochrony danych tj. Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Dodatkowe informacje na temat SIS są dostępne pod adresem:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii

UE-Polska

Źródło:
Monika Frenkiel
Rzecznik prasowy wojewody małopolskiego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*