Trwa przetarg na przebudowę skrzyżowania w centrum Nowej Wsi (budowa ronda)

Rondo_NW4Dnia 6 marca 2014 roku na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zostało zamieszone ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z droga powiatową nr 1859K i drogą gminną nr 510053K w m. Nowa Wieś (Gm. Kęty) – nadzorowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót”.

Zgodnie z dokumentacją przetargową umieszczoną na stronie ZDW Kraków (TUTAJ):

Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie polegające na:

sprawowaniu nadzoru i kierowaniu realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 180/1/2012/ZDW zawartej w dniu 20.09.2012r pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Marcinem Dobek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek z siedzibą ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr 510053K w m. Nowa Wieś (Gm. Kęty) w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID na prowadzenie robót. Zamawiający posiada projekt wstępny.
wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej. Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie wstępnym i Programie Funkcjonalno-Użytkowym (rozbiórka nawierzchni drogowej na skrzyżowaniu i dojazdach, wykonanie niezbędnych robót ziemnych, ewentualna wycinka kolidujących z inwestycją drzew i krzewów, przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej doziemnej i napowietrznej, sieci energetycznej doziemnej i napowietrznej, rozbudowa skrzyżowania w formie małego ronda o średnicy zewnętrznej min. 0 m wraz z dojazdami, przebudowa zjazdów, budowa oświetlenia skrzyżowania, rozbiórka zabytkowej kapliczki domkowej wraz z jej przeniesieniem w całości na nowe miejsce zgodnie z technologią wskazaną w opracowanym programie prac konserwatorskich).
– wykonanie organizacji ruchu na czas budowy (projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).

Termin wykonania zadania to 0 października 2014 r.

Termin składania ofert w przedmiotowym przetargu nieograniczonym upływa dnia 21 marca 2014 r. o godzinie 9:0.

Wybrane rysunki i szkice zawarte w dokumentacji przetargowej:

Rondo_NW Rondo_NW_2

Rondo_NW3

Rondo_NW4

Rondo_NW5

Z pełną dokumentacją i rysunkami można zapoznać się pod linkiem: TUTAJ

Źródło:
Dokumentacja przetargowa

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*