Stanowisko grupy radnych Rady Miejskiej w Kętach oraz odpowiedź Burmistrza Gminy Kęty

an-e-mail-1215930-mPrzedstawiamy w oryginale treść pisma nadesłanego do naszej redakcji przez Radnego Gminy Kęty Pana Krzysztofa Klęczara w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Kęty na rok 2014 a także odpowiedź Burmistrza Gminy Kęty Pana Tomasza Bąka w tej sprawie.

STANOWISKO GRUPY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2014

W związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2014, jako radni Rady Miejskiej przedkładamy niniejsze stanowisko.

Idea budżetów obywatelskich staje się coraz popularniejsza także w Polsce. Generalnie koncepcja umożliwienia mieszkańcom bezpośredniego oddziaływania na kształt gminnego budżetu jest całkowicie słuszna, należy jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Proces tworzenia budżetu obywatelskiego to proces złożony i długotrwały, a warunkiem jego powodzenia jest skuteczne poinformowanie mieszkańców o możliwości wzięcia w nim aktywnego udziału.  W Gminie Kęty czas od ogłoszenia konsultacji, do zakończenia przyjmowania wniosków jest bardzo krótki, i wynosi tylko 14 dni. Ma to szczególne znaczenie w obliczu dość skomplikowanego wniosku, jaki trzeba złożyć w toku konsultacji. W naszej opinii dwa tygodnie to stanowczo za krótko, aby dotrzeć z informacją do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i z wystarczającą dokładnością opracować wnioski do budżetu.

Za słuszne uznajemy przyznanie konkretnych, wynikających bezpośrednio z liczby mieszkańców, środków do dyspozycji na działania realizowane w precyzyjnie wskazanych jednostkach pomocniczych Gminy (sołectwa, dzielnice).  Przypominamy jednak, iż w odniesieniu do Miasta Kęty już kilkakrotnie postulowaliśmy, by takie działania podjąć poprzez zwiększenie środków finansowych będących w dyspozycji dzielnic. Obecnie, w dyspozycji dzielnic: „Stare Miasto”, „Nowe Miasto” i „Podlesie” jest po 4 tys. zł/rok. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w sołectwach, należy jednak pamiętać, że to na wniosek sołtysów, Rada Miejska odrzuciła uchwałę o funduszu sołeckim, znacznie podnoszącą środki finansowe do dyspozycji sołectw.

W naszej opinii działaniem realnie integrującym lokalne społeczności i w pełni umocowanym w prawie lokalnym byłoby przekazanie środków finansowych bezpośrednio do dyspozycji mieszkańców w ramach uchwał zebrań wiejskich oraz zebrań ogólnych w dzielnicach. Należy także podkreślić, że dotąd w Gminie Kęty nikt nie blokował mieszkańcom możliwości zgłaszania propozycji do budżetu. Wręcz przeciwnie – wnioski zgłaszane podczas zebrań oraz indywidualnych konsultacji były opracowywane i w formie uchwał zarządów dzielnic lub protokołów z zebrań na bieżąco przekazywane do Urzędu, a każdorazowo przed opracowywaniem uchwały budżetowej pisemnie kierowane do burmistrza. Wykaz zgłaszanych wniosków z ostatnich lat jest dostępny w Urzędzie Gminy.

Nasze zdziwienie budzi fakt nagłej woli ze strony burmistrza do oddania głosu mieszkańcom, w obliczu jawnego lekceważenia w ostatnich trzech latach propozycji zgłaszanych do budżetu przez lokalną społeczność. Należy bowiem podkreślić, że wnioski zgłaszane w ostatnich latach przez kęckie zarządy dzielnic oraz radnych nie związanych ze stowarzyszeniem „Miasto i Gmina Kęty XXI” były permanentnie odrzucane.  W związku z powyższym, nagłą zmianę postawy burmistrza Tomasza Bąka, który bez poinformowania Rady Miejskiej ogłasza spóźnione konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego, traktować raczej należy jako próbę poprawy fatalnego wizerunku wśród mieszkańców, a także próbę zrzucenia na obywateli w roku wyborczym 2014 części odpowiedzialności za brak realizacji od dawna obiecanych inwestycji. Mylące może być również wrażenie, jakoby przeznaczona na budżet obywatelski kwota była kwotą dodatkowo wyasygnowaną na inwestycje. Kwota ta, ostatecznie zostanie wciągnięta do projektu uchwały budżetowej i poddana pod obrady Rady Miejskiej. Jako radni, zwracamy w tym miejscu uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy konstruowaniu budżetu na rok 2014, w związku z podwojeniem, a wręcz potrojeniem w okresie trzech lat kadencji Tomasza Bąka zadłużenia Gminy Kęty, przekraczającego dziś kwotę 40 milionów złotych.

Niezależnie od ogłoszonych konsultacji, jako radni Rady Miejskiej śladem lat ubiegłych złożymy propozycje do budżetu Gminy Kęty na rok 2014. W naszych wnioskach umieścimy tak zadania własnego autorstwa, jak i te zgłaszane przez mieszkańców. Mamy nadzieje, że chociaż w ostatnim roku kadencji zostaną one choć w części przyjęte. Mimo wszystko zachęcamy również do udziału w konsultacjach społecznych. W razie potrzeby pozostajemy do dyspozycji.

Radni Gminy Kęty:

Kazimierz BABIUCH, Andrzej BRYZEK, Rafał FICOŃ, Wiesław GAWĘDA, Maria KARAIM, Krzysztof KLĘCZAR, Agata MAJDA, Karol WADOŃ, Andrzej WIŚNIOWSKI

Treść odpowiedzi Burmistrza Gminy Kęty Pana Tomasza Bąka na powyższe pismo (umieszczona odpowiedź pochodzi ze strony http://www.budzetobywatelski.kety.pl/aktualnosci/):

 

Przypomnijmy, do 4 października 2013 roku trwa składanie propozycji mieszkańców Gminy Kęty w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2014.

Gmina Kęty to pierwsza na tym terenie gmina, która zdecydowała się wdrożyć budżet obywatelski. Konsultacje prowadzone są w dzielnicach oraz wszystkich sołectwach gminy.

A tak kształtują się przewidziane środki w poszczególnych miejscowościach gminy Kęty:

jednostka pomocnicza liczba mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej według stanu na dzień 31 lipca 2013 r. kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej
Dzielnica Nowe Miasto 8.899 do 889.900 zł
Dzielnica Podlesie 2.643 do 264.300 zł
Dzielnica Stare Miasto 7.654 do 765.400 zł
Sołectwo Bielany 1.891 do 189.100 zł
Sołectwo Bulowice 4.890 do 489.000 zł
Sołectwo Łęki 1.347 do 134.700 zł
Malec 1.334 do 133.400 zł
3.282 do 328.200 zł
Sołectwo Witkowice 2.271 do 227.100 zł
Razem 34.211 do 3.421.100 zł

Zobacz także:

Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego

Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego w gminie Kęty (AKTUALNOŚCI)

Wydłużenie terminu składania propozycji zadań w sprawie budżetu obywatelskiego

Więcej na ten temat można przeczytać również na specjalnej podstronie uruchomionej przez Urząd Gminy Kęty: www.budzetobywatelski.kety.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Stanowisko grupy radnych Rady Miejskiej w Kętach oraz odpowiedź Burmistrza Gminy Kęty

  1. Rafał pisze:

    Niestety gołym okiem widać że gest Pana Burmistrza to zwykła kiełbasa wyborcza. Dlaczego od razu tak nie zaczął, tylko na rok wyborczy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*