Sesja LII (52.) Rady Miejskiej w Kętach – VIDEO

__TabliceUrządGminyKętyZapraszamy do obejrzenia materiału video z LII Sesji w Kętach, która odbyła się dnia 27 czerwca 2014 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy . tej właśnie sesji udostępniliśmy Państwu w artykule z dnia 20 czerwca 2014 r.: Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 27 czerwca 2014 r. Zapraszamy do obejrzenia materiału video.

LII sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 27 czerwca (piątek) 2014 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o realizacji zadań przez gminne spółki komunalne.
  7. Podjęcie uchwał:

1) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach,

2) w sprawie uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kęty na lata 2014-2020,

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia na 2014 r. gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

4) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kęty oraz ustalenia Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,

5) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Kęty,

6) w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej,

7) w sprawie programu „KĘTY DLA RODZINY” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty,

8) o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,

9) w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka,

10) w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

11) w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kęty w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z siedzibą w Rajsku w okresie programowania 2014-2020,

12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach,

13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Bulowicach,

14) w sprawie ustalenia regulaminu targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Kęty,

15) w sprawie opłaty targowej,

16) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Kętach,

17) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu,

18) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/255/2012 Rady Miejskiej w Kętach z 5 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności,

19) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty,

– Uzasadnienie
– Załącznik nr 1
– Załącznik nr 2

20) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014.

8. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Zawadzki

Źródło:
BIP UG Kęty

[youtube_sc url=”http://youtu.be/nytS68F6w34″]

Źródło:
TVK HD

Ciekawostką jest, że powstały z naszej inicjatywy rejestr umów w gminie Kęty przydaje się, i to choćby w udzielonej odpowiedzi na interpelację/zapytanie radnego Rafała Ficonia. Zobaczcie Państwo fragment 4:46:00 sesji, w którym zastępca burmistrza Dariusz Laszczak odsyła do rejestru umów, by tam radny sprawdził ile kosztuje wykupiona kolumna w Kronice Beskidzkiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*