Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę Hali Sportowej na os. Nad Sołą w Kętach

Informujemy, że wczoraj, tj. 15 lipca 2013 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ogłoszonym na przebudowę Hali Sportowej na osiedlu Nad Sołą w Kętach Etap I. O rozpisanym przetargu pisaliśmy w artykule z dnia 19 czerwca 2013 roku Przetarg na przebudowę Hali Sportowej na os. Nad Sołą w Kętach.

W ogłoszonym przetargu wzięły udział trzy firmy, z tego jednej oferta została odrzucona.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła firma Zakład Instalacyjny – C.O., GAZ, WOD.-KAN., USŁUGI BUDOWLANE, Michał Świerkosz, 34-220 Maków Podhalański, ul. Wolności 201

Prace I etapu przebudowy hali sportowej zostaną wykonane za kwotę: 133.362,54 PLN

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 1  Zamawiający GMINA KĘTY Rynek 7, 32-650 Kęty
 2  Dostawa/Usługa/Roboty budowlane  Roboty budowlane
 3  Tryb postępowania  Przetarg nieograniczony
 4  Przedmiot zamówienia „Przebudowa hali sportowej na os. Nad Sołą w Kętach w celu powiększenia istniejącej widowni” I etap – roboty budowlane i elektryczne
 5  Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano Zakład Instalacyjny – C.O., GAZ, WOD.-KAN., USŁUGI BUDOWLANE, Michał Świerkosz, 34-220 Maków Podhalański, ul. Wolności 201
 6  Cena wybranej ofert (brutto)  133.362,54 PLN
 7  Uzasadnienie wyboru oferty Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena. Na tej podstawie w/w oferta otrzymała największą liczbę punktów równą 100 i została uznana za najkorzystniejszą.
 8  Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Oferta nr 1 – Zakład Budowlano Montażowy, Stanisław Zarzycki, 34-232 Lachowice 315a

oferta odrzucona

Oferta nr 2 – INVEKO s.c., Agata Gut, Rafał Gut. 32-590 Libiąż, ul. Floriańska 50;

liczba przyznanych punktów – 80,86 pkt;

Oferta nr 3Zakład Instalacyjny – C.O., GAZ, WOD.-KAN., USŁUGI BUDOWLANE, Michał Świerkosz, 34-220 Maków Podhalański, ul. Wolności 201

liczba przyznanych punktów – 100  pkt;

9 Data zamieszczenia informacji 15.07.2013 r.

Termin na realizację zadania: 30 sierpnia 2013 r.

Dokumentacja projektowa dostępna pod adresem: Przetarg na przebudowę Hali Sportowej na os. Nad Sołą w Kętach.

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Sportowe, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*