Rozstrzygnięcie przetargu na prowadzenie zajęć świetlicowych w Gminie Kęty

HERB BIP KętyPrzedstawiamy Wam rezultat zorganizowanego przez Gminę Kęty przetargu na prowadzenie i organizację zajęć świetlicowych w Gminie Kęty w roku 2013. podzielony był na sześć części i obejmował wszystkie sołectwa. W stosunku do trzech części przetarg został unieważniony.

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

1) Katarzyna Kajor-Suwała, ul. Św. Floriana 46, 32-651 Nowa Wieś – Część IIIProwadzenie zajęć świetlicowych w Nowej Wsi;

2) Barbara Matusiak, Nidek 136, 34-122 Wieprz – Część IVProwadzenie zajęć świetlicowych w Witkowicach;

3) Marzena Boryska, ul. Stara Droga 70, 32-652 Bulowice – Część VIProwadzenie zajęć świetlicowych w Bulowicach.

Cena wybranej oferty (brutto):

Część III – Prowadzenie zajęć świetlicowych w Nowej Wsi – 12.000,00 PLN;

Część IV – Prowadzenie zajęć świetlicowych w Witkowicach – 9.600,00 PLN;

Część VI – Prowadzenie zajęć świetlicowych w Bulowicach – 10.800,00 PLN.

Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena. Na tej podstawie każda z w/w ofert na poszczególne zadania otrzymała największą liczbę punktów, równą 100 i została uznana za najkorzystniejszą.

Przedmiot zamówienia:

Zgodnie z zapisami SIWZ organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych będzie polegać w szczególności na:
– stwarzaniu atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży,
– zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu,
– rozwijanie kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań,
– nabywaniu umiejętności współżycia w grupie, która ma wpływ na dorosłe życie,
– ćwiczeniu logicznego myślenia, wypowiadania się, rozwijają fantazji i wyobraźni twórczej wśród młodszych dzieci,
– tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci,
– pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną podopiecznych i jego rodziny,
– wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.

Unieważnienie:

Dotyczy Części IProwadzenie zajęć świetlicowych w Malcu, Części IIProwadzenie zajęć świetlicowych w Bielanach oraz Części VProwadzenie zajęć świetlicowych w Łękach, ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy jednoczesnym braku możliwości finansowych zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej. Wskutek zaistniałej sytuacji zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na ww. części.

Informacje szczegółowe:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*