Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Kęty, w tym w Nowej Wsi, wykona firma EUROVIA

roboty_drogowe_0W przetargu, którego przedmiotem jest  dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Kęty, wygrała firma EUROVIA z Bielan Wrocławskich. Firma ta zaproponowała najniższą cenę, która wyniosła 69482,3 PLN. W ramach zamówienia ma wykonać naprawę nawierzchni tłuczniowych dróg kruszywem łamanym w zakresie:

a) Kęty – ul. Baściki (boczna) – dł. 77 m,
b) Kęty – ul. Popiełuszki – dł. 430 m,
c) Kęty – ul. Piastowska – dł. 310 m,
d) Kęty – ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. Królowej Jadwigi,
e) Kęty – ul. Młynek – dł. 150 m,
f) Witkowice – ul. Zielna – dł. 600 m,
g) Bulowice – ul. Północna – dł. 1190 m,
h) Bulowice – ul. Leśna,
i) Bulowice – ul. Bulowska (boczna) – dł. 472 m,
j) – ul. Wyspiańskiego – dł. 320 m,
k) Łęki – ul. Polna.

Poniżej znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawiona a BIP UG Kęty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1 Zamawiający GMINA KĘTYRynek 7, 32-650 Kęty
2 Dostawa/Usługa/Roboty budowlane Roboty budowlane
3 Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
4 Nazwa zamówienia „Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Kęty.”
5 Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano EUROVIA POLSKA S.A.Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 555-040 Kobierzyce
6 Cena wybranej oferty (brutto) 69.482,33 PLN
7 Uzasadnienie wyboru oferty Jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena. Na tej podstawie w/w oferta otrzymała największą liczbę punktów równą 100 i została uznana za najkorzystniejszą.
8 Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
 
Oferta nr 1:Firma Handlowa BUDMAT s.cPawlusiak Wiesław, Kolasa DanutaBielany, ul. Prosta 5

32-651 Nowa Wieś

Liczba przyznanych punktów: 96,7

Oferta nr 2:

EUROVIA POLSKA S. A.

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

Liczba przyznanych punktów: 100

9 Data zamieszczenia informacji 15.05.2013 r.

O przetargu na remont tych dróg pisaliśmy w artykule z dnia 25 kwietnia 2013 r. – zobacz

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*