Relacja z Zebrania dzielnicy Nowe Miasto – brak prawomocności

_dsc001314 marca 2013 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Kętach odbyło się zebranie mieszkańców dzielnicy Nowe . Niska frekwencja sprawiła, że zebranie nie było prawomocne.

Zgromadzenie miało wybrać nowego przewodniczącego i członków zarządu dzielnicy oraz komisję rewizyjną. Poprzednia kadencja upłynęła w grudniu 2012 r. Na zebranie przybyły jednak tylko 53 osoby, co przesądziło o nieprawomocności obrad i niemożności przeprowadzenia wyborów oraz podjęcia uchwał. Dzielnicę Nowe zamieszkuje w sumie ok. 8,9 tys. kęczan, zaś minimalna liczba mieszkańców wymagana dla prawomocności zebrania dzielnicy (tzw. kworum) to 100 osób.

Spotkanie otworzył Burmistrz Tomasz Bąk, który powitał zebranych i podziękował za ich obecność. Przywitał także ustępującego Przewodniczącego Zarządu dzielnicy Stanisława Drzyżdżyka oraz członków zarządu i komisji rewizyjnej. Włodarz powitał również Przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusza Zawadzkiego, przybyłych radnych oraz swych zastępców: Dariusza Laszczaka i Krzysztofa Olejaka, skarbnika Wojciecha Mreńcę oraz sekretarza Janusza Jurzaka.

_dsc0013

Zgodnie z propozycją Burmistrza, zaakceptowaną przez zgromadzonych, Przewodniczący Zarządu dzielnicy Drzyżdżyk odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy w roku 2012 i odpowiedział na kilka pytań dotyczących tegoż. Burmistrz, w nawiązaniu do sprawozdania, poinformował, iż na wiosnę tego roku ruszy remont ul. 3 Maja, który zakończy się w 2014 r. Następnie odbyła się dyskusja na tematy dotyczące dzielnicy. Mieszkańcy zgłaszali wnioski oraz propozycje i zadawali pytania w kwestii sposobów poprawy frekwencji na zebraniach dzielnicy, planowanego remontu ul. 3 Maja, przyszłości terenu pomiędzy Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 a pawilonami handlowymi na os. 700-lecia, ilości mandatów dla radnych z dzielnicy, poprawy bezpieczeństwa na terenie Nowego Miasta (problem samochodów parkowanych na chodnikach tuż przy blokach, wybudowanie progów zwalniających lub postawienie znaku Strefa Zamieszkania na os. Wyszyńskiego, zamontowanie znaku z „Agatką” i przesunięcie znaku ograniczenia prędkości oraz poszerzenia chodnika nieopodal Przedszkola nr 9, zamontowanie lustra przy wyjeździe z os. Wyszyńskiego na ul. Żwirki i Wigury). Przybyli na zebranie pytali także o sprawy dotyczące całego miasta, a nawet gminy: likwidacji linii kolejowej nr 117, nazwy nowo wybudowanego ronda, klubu „Hejnał” Kęty, działań zmierzających do przyciągnięcia inwestorów do Kęt, ilości miejsc w kęckich przedszkolach, działań mających na celu zatrzymanie tutejszej młodzieży w szkołach ponad gimnazjalnych znajdujących się na terenie miasta, ilości miejsc parkingowych w Kętach, parku nad Sołą, braku nocnych i weekendowych dyżurów aptek na terenie miasta, obwałowania i koryta Soły, niewielkich środków finansowych, jakimi mogą dysponować dzielnice oraz mieszkań socjalnych.

_dsc0005_2

Kolejne zebranie mieszkańców dzielnicy Nowe dla wyborów przewodniczącego i członków zarządu dzielnicy oraz komisji skrutacyjnej odbędzie się najprawdopodobniej w kwietniu.

Źródło:
UG Kęty

Komentarz redakcji:

W zebraniu mieszkańców Dzielnicy Nowe w Kętach wzięły udział 53 osoby, co stanowiło około 0,5 % mieszkańców tej dzielnicy.
W ubiegłorocznym zebraniu wiejskim, w trzykrotnie mniej licznej Nowej Wsi, uczestniczyło również ponad 50 osób. Świadczyć to może o tym, że mieszkańcy dzielnicy Nowe Miasto w Kętach nie interesują się zanadto sprawami swojej dzielnicy i miasta…

Być może w kwietniu frekwencja będzie już zdecydowanie wyższa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*