Relacja video z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2013 r.

herb_bip_małyPrzedstawiamy relację video z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kętach, która odbyła się 28 czerwca 2013 roku. O porządku obrad pisaliśmy we wpisie Porządek Obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 28 czerwca 2013 r.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji.
4. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. o realizacji zadań przez gminne spółki komunalne.
7. o realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia.
8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach za 2012 r.,
3) w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach,
4) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach,
5) w sprawie przekazania wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
6) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach,
7) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego”,
8) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęty,
9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kętach,
10) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
11) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty,

– Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
– Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF
– Załącznik nr 3 – Uzasadnienie do uchwały

12) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013,
13) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Gurdek,
14) w sprawie przekazania skargi.

9. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady.
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

[youtube_sc url=”https://.youtube.com/watch?=O1-0l9ou4es”]

Źródło:
UG Kęty | TVK HD

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*