Relacja video z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kętach dnia 26 października 2012 r.

Przedstawiamy Wam udostępnioną przez TV Kęty HD relację video z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kętach, która odbyła się 26 października 2012 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. Porządek obrad znajduje się poniżej.

 

RELACJA VIDEO:

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=XkwdbZ0aXE8&”]

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacje  o realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/243/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia października 2012 r. w sprawie zmian w Programie Rewitalizacji Miasta Kęty na lata 2007-2015,
2) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 2367/6 położonej w Kętach,
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy działki nr 11/16 położonej w Łękach,
4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 273 położonej w Łękach,
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kętach na rzecz Gminy Kęty,
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
8) w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut,
9) w sprawie przyjęcia do stosowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014,
10) w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015,
11) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty,
12) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
13) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
14) w sprawie podziału Gminy Kęty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
15) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty na lata 2012-2021,
16) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych.
9. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady.
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

Źródło:
UG Kęty / TV Kęty HD

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*