Raport z badania roli radnych w samorządzie gminnym

Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów opublikowała rola_radnyRaport z badania roli radnych w samorządzie gminnym. Badaniem objęci zostali absolwenci Szkoły Liderów, którzy pełnią  radnego oraz Ci, którzy pełnią funkcje wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów. Kwestią poruszaną w badaniu była wizja roli radnego w społeczności lokalnej i jego udział w rządzeniu gminą.

Badanie miało charakter ankietowy. Ankiety wypełniło ogółem 84 absolwentów, w tym 39 członków KSKL, działających poza strukturą samorządową, 37 osób pełniących  radnego, 6 wójtów i burmistrzów. Równolegle zorganizowano także spotkania lokalne, gdzie pytano mieszkańców o ich wizję roli radnego.

Główne tezy raportu z badania to m.in.:

  1. Według badanych, radny to po pierwsze reprezentant mieszkańców. Po drugie, pełni funkcję kontrolną wobec władzy wykonawczej. Na trzecim miejscu dopiero pojawiają się kwestie związane z tworzeniem strategii wizji rozwoju gminy. Zarówno lokalni liderzy jak i władza wykonawcza chcieliby widzieć w radnych reprezentantów całej gminy. Mieszkańcy jednak często postrzegają to inaczej, oczekując od radnego zadbania o swoje najbliższe otoczenie i okręg wyborczy.
  2. Barierą w byciu radnym (według radnych) jest konieczność łączenia tej funkcji z pracą zawodową. To tworzy dysproporcję wobec władzy wykonawczej, wspomaganej przez aparat zawodowych urzędników. Przejawia się ona często w braku wiedzy i niemożności sprawowania realnej kontroli nad urzędem. Wójtowie i burmistrzowie nie chcą wzmocnienia rady, ponieważ czują się gotowi do wzięcia pełnej odpowiedzialności za rządzenie gminą.
  3. Radni potrzebują większego dostępu do wiedzy i ekspertyzy prawnej, ale niekoniecznie do własnego biura rady. Sygnalizują potrzebę dostępu do niezależnej od lokalnej władzy wykonawczej obsługi analityczno-eksperckiej (szczególnie w zakresie prawa). Ich zdaniem umożliwiłoby to, szczególnie radnym opozycyjnym, poszerzenie wpływu na sprawy gminy.
  4. Zarówno radni, jak i lokalni liderzy, zgadzają się na wprowadzenie zasady jawnego głosowania. Widzą w tym szansę na zwiększenie odpowiedzialności radnych przed wyborcami.
  5. Radni i lokalni liderzy w większości są za obowiązkowymi szkoleniami dla radnych z zakresu samego prawnego umocowania rady, jak i wiedzy specjalistycznej dotyczącej konstruowania budżetu i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Cały Raport dostępny jest TUTAJ.


Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów (KSKL) to autorski projekt Szkoły Liderów powołany do życia w kwietniu 2014 roku. Stanowi innowacyjną formułę debaty publicznej liderów środowisk lokalnych, interesariuszy oraz odbiorców polityk publicznych, czyli wszystkich mieszkańców naszego kraju.
Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów jest rozumiana jako:

  • zespół aktywnych liderów lokalnych, absolwentów Szkoły Liderów, posiadających odpowiednie umiejętności i wyposażonych w potrzebne do działalności opiniotwórczej narzędzia;
  • system konsultacyjny, wspierający liderów lokalnych w zbieraniu opinii oraz dostarczający dane, które w postaci opracowanego materiału, raportu, informacji będą trafiały bezpośrednio do decydentów.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).


Źródło: powyższy tekst powstał na podstawie fragmentów publikacji „Rola radnego w samorządzie gminnym” wydanej przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Publikacja dostępna jest na licencji

Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*