Przetarg na organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych w gminie Kęty

ogłosiła właśnie na organizowanie i zajęć świetlicowych w gminie Kęty, we wszystkich sołęctwach. Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się poniżej.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych polega w szczególności na:

– stwarzaniu atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży,
– zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu,
– rozwijanie kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań,
– nabywaniu umiejętności współżycia w grupie, która ma wpływ na dorosłe życie,
– ćwiczeniu logicznego myślenia, wypowiadania się, rozwijają fantazji i wyobraźni twórczej wśród młodszych dzieci,
– tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci,
– pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną podopiecznych i jego rodziny,
– wspieraniu w trudnościach szkolnych, posiadaniu wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.

Charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego. Z przebiegu zajęć prowadzona będzie dokumentacja pracy z wychowankami (wykaz tematów prowadzonych zajęć w danym dniu) oraz sporządzaniu miesięcznych harmonogramów zajęć.

Część I – Prowadzenie zajęć świetlicowych w Malcu odbywały się będą po 20 godzin zegarowych tygodniowo z siedzibą w budynku komunalnym zwanym „Domem Ludowym” w Malcu przy ul. Jędrzejowskiego 16, 32-651
Część II – Prowadzenie zajęć świetlicowych w Bielanach – zajęcia odbywały się będą po 12 godzin zegarowych tygodniowo z siedzibą w parafialnych salkach świetlicowo-oazowych przy Parafii św. Macieja Apostoła w Bielanach przy ul. Solnej 2, 32-651 Nowa Wieś
Część III – Prowadzenie zajęć świetlicowych w Nowej Wsi – zajęcia odbywały się będą po 20 godzin zegarowych tygodniowo z siedzibą w parafialnych salkach świetlicowych przy Parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Nowej Wsi przy ul. Jana Pawła II 2, 32-651 Nowa Wieś
Część IV – Prowadzenie zajęć świetlicowych w Witkowicach – zajęcia odbywały się będą po 20 godzin zegarowych tygodniowo z siedzibą w budynku Przedszkola w Witkowicach przy ul. Dworskiej 46, 32-650 Kęty
Część V – Prowadzenie zajęć świetlicowych w Łękach – zajęcia odbywały się będą po 20 godzin zegarowych tygodniowo z siedzibą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach przy ul. Akacjowej 37, 32-651 Nowa Wieś
Część VI – Prowadzenie zajęć świetlicowych w Bulowicach – zajęcia odbywały się będą po 20 godzin zegarowych tygodniowo z siedzibą w budynku LKS-u w Bulowicach przy ul. Sportowej 1, 32-652

Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres Zamawiającego, w takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego;
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, dziennik podawczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2012 r. do godz. 9:45;
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 7 grudnia 2012 r. o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej na I piętrze w Urzędzie Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty.

 Więcej informacji na temat tego zamówienia znaleźć można na BIP UG Kęty.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*