Przebudowa ul. Św. Floriana w Nowej Wsi zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe „WIKOS” Jerzy Strzelec

Floriana_NW2Przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu, którego przedmiotem była „Przebudowa drogi gminnej nr 510053K ul. Św. Floriana w Nowej Wsi o długości 706,75 mb od km 0+045 do km 0+751,75.” (czytaj również artykuł o ogłoszonym przetargu z dnia 31 stycznia 2015 r.: Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej ul. Św. Floriana w Nowej Wsi ).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty udostępniona w BIP:

1 Zamawiający GMINA KĘTY Rynek 7, 32-650 Kęty
2 Dostawa/Usługa/Roboty budowlane Roboty budowlane
3 Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
4 Nazwa zamówienia „Przebudowa drogi gminnej nr 510053K
ul. Św. Floriana w Nowej Wsi o długości
706,75 mb od km 0+045 do km 0+751,75.”
5 Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę   wybrano Przedsiębiorstwo   Usługowo-Handlowo-Eksportowe „WIKOS” Jerzy StrzelecOlszyny, ul. Zatorska 62, 32-551 Babice
6 Cena wybranej oferty (brutto) 1.407.537,35 PLN
7 Uzasadnienie wyboru oferty Zgodnie z zapisami   określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny   ofert była cena i okres gwarancji. Na tej podstawie w/w oferta otrzymała   największą liczbę punktów równą 90 w kryterium ceny oraz najwyższą liczbę   punktów równą 10 w kryterium okresu gwarancji. Suma punktów w obu kryteriach   wyniosła 100. Na tej podstawie została uznana za najkorzystniejszą.
8 Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy   złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w   każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Oferta nr 1:Berger Bau Polska Sp. z o. o.54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 11Liczba punktów w kryterium ceny: 24Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji: 10Łączna liczna punktów: 34Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Robót   Inżynieryjnych

„espri” Sp. z o. o.

41-250 Czeladź, ul. Spacerowa 3

Wykonawca wykluczony z postępowania

Oferta nr 4:

Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski, 43-332   Pisarzowice, ul. Wilcza 1

Liczba punktów w kryterium ceny: 82

Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji: 10

Łączna liczna punktów: 92

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek   Fryc

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

Liczba punktów w kryterium ceny: 78

Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji: 10

Łączna liczna punktów: 88

Oferta nr 6:

Konsorcjum firm:

DEK spółka z o. o. sp.k.

32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 36B

STAN-BRUK S.C. Jan Stankiewicz,

Jarosław Stankiewicz

32-600 Oświęcim, ul. Rotm. Pileckiego 19/7

Liczba punktów w kryterium ceny: 49

Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji: 0

Łączna liczna punktów: 49

Oferta nr 7:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” Jacek   Skoczeń

30-806 Kraków, ul. Chłopska 5

Liczba punktów w kryterium ceny: 0

Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji: 10

Łączna liczna punktów: 10

Oferta nr 8:

Skanska S.A.

01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

Liczba punktów w kryterium ceny: 72

Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji: 10

Łączna liczna punktów: 82

Oferta nr 9:

Zakład Usług Budowlanych „DĘBOWSKI” Sp. J.

32-600 Oświęcim, Zaborze, ul. Polna 8

Liczba punktów w kryterium ceny: 62

Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji: 10

Łączna liczna punktów: 72

Oferta nr 10:

Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch, 32-641   Przeciszów, ul. Długa 324

Liczba punktów w kryterium ceny: 72

Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji: 10

Łączna liczna punktów: 82

Oferta nr 11:

Eurovia Polska S.A., 55-040 Kobierzyce, Bielany   Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

Liczba punktów w kryterium ceny: 89

Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji: 10

Łączna liczna punktów: 99

Oferta nr 12:

Zakład Gospodarki Komunalne Sp. z o. o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 24

Liczba punktów w kryterium ceny: 64

Liczba punktów w kryterium okresu gwarancji: 10

Łączna liczna punktów: 74

9 Data zamieszczenia informacji 4.03.2015 r.

W ramach inwestycji zrealizowane będą:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe istniejącej drogi (krawężniki, chodniki, jezdnia, podbudowa, elementy odwodnienia, oznakowanie),

b) przebudowa oświetlenia drogi, w tym demontaż istniejących lamp (10 szt.) i zabudowa nowych lamp oświetleniowych LED (16 szt.) w ciągu istniejącej linii oświetleniowej,

c) roboty branżowe, w tym zabezpieczenie sieci,

d) odwodnienie drogi i chodnika, w tym budowa kanalizacji deszczowej z rur o średnicach od 300 mm do 600 mm wraz ze studzienkami ściekowymi i przykanalikami,

e) przebudowa jezdni (wszystkie warstwy konstrukcyjne), nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

f) przebudowa chodników wraz ze zjazdami do posesji, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

g) oznakowanie poziome i pionowe, w tym zabudowa progu zwalniającego wyspowego oraz ogrodzenia typu U-12b sztywnego.

___

Wystąpiliśmy już do Urzędu Gminy Kęty z wnioskiem o udostępnienie treści całej umowy. Po otrzymaniu skanów, udostępnimy ją Państwu na portalu.

Źródło:
BIP Gminy Kęty

Zobacz także:

Prezentujemy umowę z firmą WIKOS, która przebuduję ul. Św. Floriana w Nowej Wsi

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej ul. Św. Floriana w Nowej Wsi

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*