Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kętach dnia 24 maja 2013 r.

HERB BIP KętyPrzedstawiamy Państwu XXXVII Sesji Miejskiej w Kętach zwołanej na 2 201 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Porządek obrad:

1. sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2012,
2) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 2012 r.,
3) w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach,
4) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w prawie ustalenia obwodu dla Gimnazjum w Powiatowym Zespole nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach,
5) w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty,
6) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie włączenia Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach,
7) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działek nr: 4000/1,4022/1 i 7002 położonych w Kętach,
8) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy działki nr 592/2 położonej w Łękach,
9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kętach,
10) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty,
  – załącznik nr 1
  – załącznik nr 2
  – uzasadnienie do uchwały
11) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

7. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych.
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Eugeniusz Zawadzki

 

Posiedzenia Komisji:

– 22 maja, godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych

Źródło:
UG

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*