Porządek Obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Kętach

Poniżej przedstawiamy porządek Obrad XXXI sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 30 listopada (piątek) 2012 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Kęty.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia na 2013r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
2) w sprawie programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,
3) w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną gminy Zazriva (Rep. Słowacka),
4) w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Kęty na lata 2013-2028,
5) w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kętach,
6) w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków,
7) w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego,
8) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu,
9) w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia „Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych”,
10) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty,
11) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
12) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty,
14) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
15) w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zmianie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nabytego od Gminy Kęty,
16) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kętach,
17) w sprawie zamiany gruntów położonych w Bielanach,
18) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działek nr: 6772 i 6905/18 położonych w Kętach,
19) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 3215/2 położonej w Kętach,
20) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 6872/44 położonej w Kętach,
21) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Kętach,
22) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok,
23) w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2013 rok,
24) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty na lata 2012-2021
25) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012,
26) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kęty nadwyżki środków obrotowych,
27) w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
28) w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
7. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady.
8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Zawadzki

Źródło:
UG Kęty

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Porządek Obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Kętach

 1. Wiesław pisze:

  Dotyczy punktu 11 Obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Kętach.
  Dlaczego nie uwzględniono współczynnika co do ilości mieszkańców danej posesji
  na korzyść zmniejszania stawki na jednego domownika przy zwiększającej się liczbie
  domowników. Wiadomo przecież, że 1 osoba generuje więcej odpadów od gospodarstwa
  3 osobowego podzielonego przez 3.

  Trzeba się było zwrócić o pomoc do kogoś kto się na tym zna, a tak to podzieliliście
  czekoladę na kawałki jak w pierwszej klasie podstawówki.

 2. Tadeusz pisze:

  Nie można nigdzie znaleźć relacji czy protokołu z XXX sesji Rady Gminy ???

  • Redakcja pisze:

   Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Kętach jeszcze nie został zatwierdzony. Natomiast relacja TVK HD jeszcze nie jest dostępna. \
   Jak relacja się pojawi, umieścimy ją na stronie portalu.
   Pozdrawiamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*