Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Kętach (PROJEKTY UCHWAŁ)

__TabliceUrządGminyKętyPrzedstawiamy Państwu porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Kętach, która odbędzie się 20 maja 2016 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

PORZĄDEK OBRAD

XXI sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 20 maja 2016 r. o godz. 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Absolutorium z  tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 2015 r.:

1)    sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kęty za 2015 r. i informacja o stanie mienia
komunalnego,
2)    sprawozdanie finansowe Gminy Kęty za 2015 r.,
3)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kęty za 2015 r.,
4)    wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie  absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 2015 r.,
5)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 2015 r.,
6)    opinie komisji Rady,
7)    dyskusja,
8)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2015,
9)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z  tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 2015 r.

7.    Informacja o realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia.
8.    Podjęcie uchwał:

1)    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach za 2015 r.,
2)    w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach,
3)    w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Kęty,
4)    w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
5)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na remont ul. Czanieckiej w Bulowicach w km 4+469 – 5+017,
6)    w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty,
7)    w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016.

9.    Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.
10.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.    Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.
13.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Marek Nycz


 Projekty uchwał znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej po ich opublikowaniu

__TabliceUrządGminyKęty

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*