Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Kętach 29 stycznia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

__TabliceUrządGminyKętyPrzedstawiamy Państwu porządek XVI sesji Rady Miejskiej w Kętach, która odbędzie się 29 stycznia 2016 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. W porządku obrad znalazły się m.in. takie punkty jak: uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty, w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty, czy w sprawie przyjęcia „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”.

PORZĄDEK

XVII sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 29 stycznia 201 r. o godz. 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5.  i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej,

2) w sprawie przystąpienia do zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty,

3) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty,

4) w sprawie przyjęcia „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”,

5) w sprawie zmiany przyjętego do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kęty”,

6) w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”,

7) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kętach na rok 2016.

7. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.

8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Odpowiedzi na i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady – Marek Nycz

Projekty uchwał znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej  

Posiedzenia Komisji:

poniedziałek 2 stycznia 18.00 – Spraw Gospodarczych (sala sesyjna)
wtorek 26 stycznia 17.00 – Komisja Spraw Organizacyjno-Regulaminowych (sala sesyjna)
środa 27 stycznia 18.00 – Komisja Spraw Społecznych (sala narad).

__TabliceUrządGminyKęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*