Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Kętach – 28 marca 2014 r.

herb_bip_małyPrezentujemy Państwu porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 28 marca (piątek) 2014 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. Przypominamy, że rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za  rok 2013, w tym Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej „Razem” w ramach projektu systemowego „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gminy Kęty”,

2) w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,

3) w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej,

4) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Kęty w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,

5) w sprawie dostosowania opisu  granic obwodów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego,

6) w sprawie dostosowania opisu  granic okręgów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego,          

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu,

8) w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty,

9) w sprawie przejęcia przez Gminę Kęty zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze gmin: Andrychów, Osiek i Porąbka,

10) w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach,

11) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Malcu,

12) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 786/8 położonej w Kętach obręb: Podlesie,

13) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 2402/2 położonej w Kętach obręb: Nowe Miasto,

14) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 3456/4 położonej w Kętach obręb: Wschód,

15) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kętach,

16) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej  w Bulowicach,

17) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości położonej w Kętach,

18) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach,

19) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach Podlesiu,

20) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu,

21) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczących i członków zarządów dzielnic,

22) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki,

23) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

24) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty,

– załącznik nr 1

– załącznik nr 2

– załącznik nr 3

25) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014.

8. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady.

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*