Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 28 października 2013 r.

herb_bip_małyPrzedstawiamy Państwu XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 28 października (poniedziałek) 2013 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

XLIII Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej.
7. Informacja o realizacji zadań przez instytucje kultury.
8. Podjęcie uchwał wniesionych przez Burmistrza Gminy Kęty:
1) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty,
2) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka,
3) w sprawie zmiany w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 r.,
4) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach,
5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Kętach,
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kętach,
7) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kętach,
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach,
9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013.
9. Podjęcie uchwał wniesionych przez Komisję Rewizyjną:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Gurdek,
2) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Sala,
3) w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Pelagii i Krzysztofa Stawowczyk.
10. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady.
11. z działalności Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych.
12. Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Zawadzki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*