Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Kętach

herb_bip_małyPrzedstawiamy Państwu porządek obrad XLI sesji w Kętach zwołanej na dzień 13 września (piątek) 2013 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacje Burmistrza :
1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2013 r. oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2013 r.,
2) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty za I półrocze 2013 r.
7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania na terenie Gminy Kęty Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
2) o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
3) w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia i usługi udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kęty,
4) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęty, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
5) w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty,
6) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności,
7) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania nazw ulicom i placom publicznym na terenie Gminy Kęty,
8) w sprawie nadania nazw ulic w Kętach,
9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi,
10) w sprawie zamiany gruntów położonych w Kętach,
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach,
12) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
13) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kętach,
14) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczących i członków zarządów dzielnic,
15) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty:

– załącznik 1

– załącznik 2

– załącznik 3

– uzasadnienie
16) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013.

8. Przedstawienie uchwał stałych Rady.
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*