Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 26 czerwca 2015 r.

HERB BIP KętyPrzedstawiamy Państwu porządek obrad wraz z materiałami na sesję X sesji Rady Miejskiej w Kętach, która odbędzie się 26 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. Treść zawiadomienia o zwołaniu sesji, porządek obrad i projekty uchwał znajdą Państwo poniżej (odnośnik do BIP). W porządku obrad znalazły się m.in. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 2014 r., uchwała w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu „KĘTY DLA RODZINY” do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli zamieszkałych na terenie gminy Kęty oraz w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na piątek 26 czerwca 2015 r.:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów VIII i IX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o realizacji zadań przez spółki komunalne.
 7. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 2014 r.:

1)    z wykonania budżetu Gminy Kęty za 2014 r. i informacja o stanie mienia Gminy Kęty,

2)   finansowe Gminy Kęty za 2014 r.,

3)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kęty za 2014 r.,

4)  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 2014 r.,

5)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  absolutorium dla z  tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 2014 r.,

6)  dyskusja,

7)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2014,

8)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z  tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 2014 r.

 1. Podjęcie uchwał:

1)    w sprawie uchwalenia statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętach,

2)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu,

3)   w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego,

4)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu,

5)   w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu „KĘTY DLA RODZINY” do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli zamieszkałych na terenie gminy Kęty,

6)  udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach,

7)   w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich,

8)  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

9)  w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty,

10)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015,

11)    w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

 1. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.
 2. z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Marek Nycz

Projekty uchwał znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*