Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 27 lutego 2015 r.

__TabliceUrządGminyKętyPrzedstawiamy Państwu sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 27 lutego (piątek) 2015 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. Projekty uchwał znajdują się poniżej.


sesji Rady Miejskiej w Kętach
zwołanej na dzień 27 lutego (piątek) 2015 r. o godz. 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu IV sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja Burmistrza o stanie finansów Gminy Kęty.
  7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach,
2) w sprawie zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kęty,
3) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
5) w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kęty a Gminą Kozy w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego,
8) w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.,
9) w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych na 2015 r.,
10) w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na rok 2015,
11) w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2015.

8. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marek Nycz

Załącznik:
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*