Porządek obrad (PROJEKTY UCHWAŁ) LV Sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 24 października 2014 r.

Herb Kęty BIPPrzedstawiamy Państwu porządek obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na 24 października (piątek) 2014 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. Poniżej znajdziecie Państwo również projekty uchwał przygotowanych na przedmiotową sesję.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LIV sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej.
 7. Podjęcie uchwał:

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia na 2014 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

2) w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej,

3) w sprawie Programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

4) w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej,

5) o zmianie uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,

6) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej,

7) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego,

8) o zmianie Uchwały Nr LII/531/2014 Rady Miejskiej w Kętach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętach,

9) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy AQUA S.A. w Bielsku-Białej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kęty,

10) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach,

11) w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty, przyjętego uchwałą XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 października 2012 r.,

12) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kętach,

13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach,

14) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty,

– Załącznik nr 1

– Załącznik nr 2

– Uzasadnienie WPF

15) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014.

 1. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady.
 2. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kętach
Aneta Żak

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*