Porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 12 września 2014 r.

__TabliceUrządGminyKętyPrzedstawiamy Państwu porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 12 września (piątek) 2014 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. Porządek obrad zawiera jednocześnie projekty uchwał na tę sesję. Przypominamy również mieszkańcom, że każdy może uczestniczyć w sesji rady miasta.

Porządek obrad LIV Sesji RM w Kętach (12 września 2014 r.):

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Ustalenie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołów LII i LIII sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5.   Interpelacje i zapytania radnych.
6.   Informacje  Burmistrza:

1)   o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2014 r. oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2014 r.,

2)     o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty za I półrocze 2014 r.

7.   Informacja o realizacji zadań przez gminne instytucje kultury.
8.   Podjęcie uchwał:

1)     o zmianie uchwały w sprawie programu „KĘTY DLA RODZINY” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty,

2)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu,

3)   w sprawie przyjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zadania z zakresu administracji rządowej:

        Załącznik nr 1 do uchwały – POROZUMIENIE,

4)  w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni wirydarza klasztornego w zespole klasztornym Franciszkanów (Reformatów) w Kętach – obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków,

5)   w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach do Rady Miejskiej w Kętach, Rady Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy Kęty,

6)     w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach,

7)     w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kętach,

8)     w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty:

        Załącznik nr 1,

        – Załącznik nr 2,

        – Załącznik nr 3.

9)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
10. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady.
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady
Eugeniusz Zawadzki


Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*