Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 29 grudnia 2014 r.

__TabliceUrządGminyKętyPrzedstawiamy państwu porządek obrad  III sesji Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 29 grudnia (poniedziałek) r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

 PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji.

4. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach lokalu użytkowego,

2) w sprawie uchwalenia na 2015 rok gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

3) w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków,

4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty,

5) w sprawie zmiany budżetowej Gminy Kęty na rok 2014.

7. Informacja Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust.1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1.12.2013 r. do 30.11.2014 r.

8. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Miejskiej

Marek Nycz

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*