Podsumowanie roku 2013 w małopolskiej policji (PREZENTACJA)

nowe_logo_policjaRok 2013 postawił przed małopolską Policją wiele wyzwań, głównie w obszarze zwalczania przestępczości, ale także otworzył nowe perspektywy dzięki którym praca policjantów była nie tylko reakcją na pewne sytuacje, ale również inicjowaniem nowych przedsięwzięć i działań.

Dobra, systematyczna praca przynosiła oczekiwane efekty – większość spraw znanych z pierwszych stron gazet została wyjaśniona, ale także w tych mniej spektakularnych i głośnych policjanci starali się wykonywać czynności profesjonalnie.

Większa ilość patroli i podejmowane działania prewencyjne budują stopniowo system szybkiego reagowania na oraz wpływania na „poczucie karności” sprawcy.

Dla podsumowania roku 2013 przesyłam wybrane informacje liczbowe oraz przykłady obrazujące nasza pracę i podejmowane działania. To tylko część naszej pracy – o wielu sprawach mieli Państwo okazję mówić publicznie, znaczna część spraw (jak też pracy policjantów) pozostaje jednak poza tą sferą a również ma ogromne znaczenie dla patrzenia na kwestię zwalczania przestępczości.

Stan przestępczości w 2013 roku            

W porównaniu do poprzedniego roku, odnotowaliśmy mniej przestępstw – jest to 12 procentowy spadek ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych (to 10 tysięcy przestępstw mniej).  Policjanci „rozliczyli” z popełnionych przestępstw 29.240  osób, którym postawione zostały zarzuty oraz 1292 nieletnich. Spadek liczby przestępstw w sposób szczególny dotyczy kategorii czynów związanych z przemocą wobec ofiary i utraty przez nią mienia – możemy mówić o mniejszej liczbie zabójstw , rozbojów i wymuszeń rozbójniczych , bójek i pobić, przestępstw związanych z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, kradzież oraz kradzież samochodu. Mniej było także aktów wandalizmu związanych z niszczeniem mienia. Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba kradzieży z włamaniem.  Statystycznie wzrosła liczba zgwałceń – to między innymi dlatego, że krakowscy policjanci zatrzymali seryjnego gwałciciela, któremu postawiono zarzuty obejmujące nie tylko czyn popełniony tuż przed zatrzymaniem, ale także konsekwentnie rozliczono go z wcześniejszych.

Wzmocnienie garnizonu

W 2013 roku małopolski garnizon Policji zasiliło 443 nowych funkcjonariuszy.

Aby wzmocnić służby patrolowe w Krakowie Komendant Główny Policji na wniosek Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zdecydował także o skierowaniu do  służby w ramach tzw. adaptacji zawodowej absolwentów policyjnych szkół, którzy od początku grudnia rozpoczęli patrole na krakowskich ulicach.  Dodatkowo, dzięki staraniom Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Mariusza Dąbka, wspartym przez Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza władze miasta Krakowa zdecydowały o przekazaniu kwoty 100 tysięcy złotych na pół tysiąca dodatkowych służb patrolowych. Dzięki nowym przyjęciom z początkiem roku w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie nie ma wakatów. Nowoprzyjęci zostali skierowani na szkolenie podstawowe, pierwsi z nich pojawią się na ulicach Krakowa już w marcu.

Służby wywiadowcze i grupy szybkiego reagowania

Dzięki sprawnej organizacji służby pionów wywiadowczych i patrolowych  wielu sprawców udało się zatrzymać na gorącym uczynku popełnianego przestępstwa lub wkrótce potem – policjanci prewencji zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 10.513 sprawców.

Policjanci pionu prewencji podejmowali 383.899 interwencji .

Dobra systematyczna praca policjantów różnych pionów pozwoliła na z przestępczej działalności wielu grup powiązanych ze środowiskami pseudokibiców oraz przyniosła zdecydowane efekty w zwalczaniu takich zjawisk jak pseudograffiti i niszczenia mienia czy przestępczość narkotykowa

Działania małopolskich policjantów w zwalczaniu narkotykowego procederu wspierali funkcjonariusze krakowskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego .

Działania Centralnego Biura Śledczego

Funkcjonariusze krakowskiego zarządu CBŚ zlikwidowali 4 profesjonalne laboratoria narkotyków syntetycznych i kilkanaście plantacji konopi indyjskiej.

Zabezpieczyli ponad 5,5 kilograma amfetaminy, 33,5 kilograma marihuany, 630 krzewów konopi indyjskiej oraz kilkadziesiąt litrów prekursorów służących do wytwarzania narkotyków i 25 kilogramów mieszaniny poreakcyjnej narkotyków wytwarzanych w zlikwidowanych przez nich laboratoriach.

Łącznie ich rozpracowanie środowisk przestępczych doprowadziło do rozbicia wielu zorganizowanych grup (zatrzymanych zostało ponad 300 osób powiązanych z zorganizowanym przestępczym procederem, 115 z nich zostało tymczasowo aresztowanych – na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli mienie wartości ponad 19 milionów złotych).

Wokół stadionów i imprez masowych

Małopolscy policjanci zabezpieczali 652 imprezy o charakterze masowym, w tym 454 imprezy sportowe (189 z nich to mecze piłki nożnej, w tym 41 o podwyższonym ryzyku). Ogółem w zabezpieczeniu tych przedsięwzięć – na zasadzie wielokrotności – brało udział 30.886 funkcjonariuszy (22.848 z nich strzegło porządku podczas meczów piłki nożnej). Koszty zabezpieczeń to około 5 milionów złotych (3.800.000 przeznaczono na meczów piłkarskich).

Działania policjantów pracujących nad zwalczaniem negatywnych zjawisk związanych z  pseudokibicami przyniosły kilkanaście tysięcy legitymowań osób związanych z tymi środowiskami oraz kilka tysięcy kontroli samochodów jakimi się poruszali. Wielokrotnie policjanci odbierali pseudokibicom niebezpieczne narzędzia  zapobiegając „ustawkom” i bójkom. Ponad 200 razy policjanci kierowali do sądów wnioski o ukaranie za posiadanie takich przedmiotów, w kilkudziesięciu przypadkach sprawy są jeszcze w toku.

Akcyza i podatek

Kilkakrotnie w ciągu roku policjanci rozbijali grupy trudniące się produkcją i handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Tylko podczas realizacji Centralnego Biura Śledczego zabezpieczono prawie 5 milionów podrobionych papierosów oraz 5.5 tony krajanki tytoniowej o łącznej wartości prawie 20 milionów złotych. Zatrzymanych zostało 40 osób.

Sekcja lotnictwa

W 2013 roku policyjni piloci spędzili w powietrzu 179 godzin i 24 minuty wykonując 378 lotów.  Nieśli pomoc w poszukiwaniach 30 osób zaginionych (zarówno z terenu naszego województwa jak i ościennych), służyli w działaniach ratowniczych (jak np. ewakuacja mieszkańców podtopionych miejscowości na Śląsku w lipcu 2013 r. lub wypadek awionetki na Babiej Górze), prowadzili loty do spraw kryminalnych (np. zlokalizowanie plantacji konopi indyjskich), uczestniczyli przy zabezpieczaniu imprez masowych lub akcji prewencyjnych i drogowych (np. akcja Znicz) oraz zabezpieczaniu wizyt i delegacji VIP (np. Marsz Żywych).

„Poszukiwacze”

W 2013 roku w Małopolsce przyjęto 1233 zgłoszenia o zaginięciu osób, w tym 494 kobiet i 739 mężczyzn, odnaleziono 1273 osoby.

Policjanci zajmujący się poszukiwaniami zatrzymali ponadto 851 osób poszukiwanych listami gończymi oraz 3686 osób poszukiwanych w oparciu o inne podstawy .

Psy służbowe

Codzienną pracę funkcjonariuszy wspomagają często psy – są na miejscu katastrof, tropią przestępców i pomagają w ich obezwładnianiu, przeszukują miejsca w których zgłoszono podłożenie ładunków wybuchów czy odnajdują narkotyki ukryte przez przemytników lub handlarzy.

W małopolskim garnizonie „służą” 82 psy.

Ekspertyzy laboratoryjne

Policyjni eksperci Laboratorium Kryminalistycznego wykonali wiele ekspertyz pomocnych w prowadzonych postępowaniach. Najwięcej z ponad 7.5 tysiąca przygotowanych przez nich opinii dotyczyło badań potwierdzających zawartość alkoholu we krwi oraz badania narkotyków, sporą część stanowiły badania z zakresu traseologii, biologii czy daktyloskopii i dokumentów oraz mechanoskopii. Ekspertyzom poddawano także broń, zabezpieczone nagrania z monitoringu, zawartość zabezpieczanych komputerów, ślady osmologiczne i mikroślady.

Postępowania administracyjne

Policjanci Wydziału Postępowań Administracyjnych przeprowadzili 5.170 postępowań dotyczących cudzoziemców, wdrożyli do postępowania 1791 wniosków o wydanie licencji, przeprowadzili 10 egzaminów licencyjnych. W sprawach o broń prowadzili 1338 postępowań w których wydali 312 nowych pozwoleń na broń dla myśliwych (wycofali 103), 66 na sportową (67 cofnęli), 1 na gazową , 30 na broń palna bojową (cofnęli 14) i 375 na broń palną gazową. W ramach SUFO uzgodnili 50 planów i aneksów planów ochrony obiektów oraz 25.204  plany transportów materiałów „niebezpiecznych”   . Przeprowadzili 65 kontroli różnych podmiotów.

 Patrole rowerowe i quady

Policjanci towarzyszyli turystom i mieszkańcom Krakowa oraz Nowego Sącza i na pograniczu polsko – słowackim pełniąc służbę na rowerach. To już kolejny rok kiedy tego typu patrole wspomagały nasz garnizon (pierwsze takie patrole wprowadzono w Krakowie w 2002 roku – wtedy to krakowscy policjanci zostali przeszkoleni przez holenderskich funkcjonariuszy i dzięki współpracy z samorządem lokalnym otrzymali rowery wraz z wyposażeniem). Udało się stworzyć profesjonalny zespół policjantów, którzy łącząc pasję ze służbą potrafią umiejętnie wykorzystać rower dbając o bezpieczeństwo Krakowian i turystów

Policjanci na rowerach pojawiali się w miejscach, gdzie trudniej dotrzeć radiowozem. Służba rowerowa sprawdzała się w wielu sytuacjach – policjanci służyli pomocą i informacją krakowianom i turystom, podejmowali także interwencje wobec sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywali osoby poszukiwane.

W 2013 roku krakowscy policjanci testowali także quady i segwaye.

Niebezpieczna praca

Wiele razy policjanci podczas codziennej pracy mieli do czynienia z trudnymi sytuacjami – to nie tylko trudność związana z szybką i prawidłową oceną danej sytuacji i stosowaniem adekwatnej do sytuacji taktyki postępowania, to także często trudność związana z pojawiającymi się zagrożeniami dla ich życia i zdrowia.  Niestety zdarzały się przypadki napaści na funkcjonariuszy podczas prowadzonych przez nich czynności służbowych.

Na drogach

Małopolska drogówka konsekwentnie prowadziła  kontrole ukierunkowanie na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących – w ciągu roku policjanci zatrzymali ponad 11.5 tysiąca nietrzeźwych kierowców.

Prewencja

Małopolscy policjanci, jak co roku, wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, uczestniczyli w przedsięwzięciach na rzecz pomocy ofiarom przestępstw. Podejmowali wiele inicjatyw związanych z poprawą bezpieczeństwa nieletnich, seniorów, ofiar przemocy w rodzinie, ale także bezpieczeństwa  w turystyce, eliminowania cyberzagrożeń i wielu innych obszarach.

Wielokrotnie małopolscy policjanci nieśli pomoc w sytuacjach zagrożenia czyjegoś życia czy zdrowia – poszukiwali zaginionych [często przy użyciu śmigłowca, odnajdując zaginione osoby wychłodzone, ….. ], ratowali przez zamarznięciem, negocjowali z osobami myślącymi o targnięciu się na własne życie czy wydobywali z wody tonących

Doskonalenie umiejętności

Małopolscy policjanci doskonaląc swoje umiejętności zawodowe wielokrotnie stawali na podium w rożnych zawodach – w Turnieju Par Patrolowych, Dzielnicowy Roku, Najlepsi Policjanci Ruchu Drogowego.

Po służbie

Wielu policjantów, po absorbującej, wymagającej pełnego zaangażowania służbie odnajdywało odpoczynek w realizacji hobby i pasji życiowych odnosząc i w tej dziedzinie sukcesy i satysfakcję – dla przykładu Dariusz Bulanda z sądeckiej Policji, który zdobył Puchar Polski w kolarskich maratonach szosowych, Agata Bulwa z dąbrowskiej Policji – zdobyła indywidualnie w klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce co skutkowało zdobyciem Pucharu Polski w łucznictwie kobiet, czy Grzegorz Kurowski z wydziału konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który zdobył tytuł w zawodach „Strongmana”.

Logistyka

Małopolski garnizon pozyskał w 2013 roku 43 pojazdy.  To sprzęt transportowy zakupiony zarówno ze środków własnych Policji (Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie)  jak też ze środków lokalnych samorządów (Limanowa, Tarnów, Sucha Beskidzka) i z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Wśród pozyskanych pojazdów znajduje się 30 radiowozów nieoznakowanych i 5 oznakowanych a ponadto quady z przyczepami i łódź z przyczepą.

Na inwestycje wydatkowano  4.674,904 złote, na remonty – 8.124.619 złotych.

ZOBACZ PREZENTACJĘ:

Źródło:
Komenda Policji w Krakowie

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*