Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie rejestrów umów zawartych przez Dom Kultury w Kętach

prawo_sądDnia 22 października 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się sądowa, której przedmiotem była złożona przez portal „Nowa Wieś w gminie Kęty” skarga na bezczynność Dyrektora Domu Kultury w Kętach w sprawie nieudostępnienia informacji publicznej w ustawowym 14 dniowym terminie.

Chronologię całej sprawy opisaliśmy w artykule z dnia 7 września 2014 r. (czytaj: Rejestry umów Domu Kultury w Kętach udostępnione po złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

Tutaj odniesiemy się jedynie do samej rozprawy i rozstrzygnięcia końcowego sądu w sprawie.

Należy przy tym wskazać, że Dyrektor Domu Kultury w Kętach nie udostępnił nam rejestru umów w terminie, oraz w niektórych przypadkach (pięć pozycji rejestru umów z podmiotami gospodarczymi/przedsiębiorcami) powołał się na tajemnicę przedsiębiorcy nie ujawniając w tych pozycjach rejestru umów nawet daty zawarcia umowy, nie ujawniając również pól z uwagami dotyczącymi zawarcia umowy.

Podnosiliśmy w korespondencji z DK w Kętach, że w takim wypadku powinien wydać decyzję odmowną i posłużyć się odpowiednimi argumentami, które by faktycznie wskazywały na tajemnicę przedsiębiorstwa i ją w każdym z tych przypadków uzasadniały.

Niestety, nie udało nam się do tego przekonać Dyrektora, zrobił to za nas Sąd.

Przebieg rozprawy:

1. Sąd nie wyraża zgody na zarejestrowanie przebiegu rozprawy (video / audio) przez czasopismo/portal „Nowa Wieś w gminie Kęty”. Zgadza się jedynie na zarejestrowanie i publikację materiału video / audio z samego uzasadnienia wydanego przez siebie wyroku.

2. Jeden z sędziów zaczyna sprawozdanie (przedstawia pokrótce całą sprawę).

3. Następnie na rozprawie wypowiada się skarżący (redaktor naczelny czasopisma/portalu „Nowa Wieś w gminie Kęty”), a w drugiej kolejności miała wypowiedzieć się strona przeciwna (wczoraj w sądzie nie reprezentował jej jednak nikt).

4. Po wypowiedziach stron sąd zamyka rozprawę; odbywa się kilkunastominutowa narada sędziów (część niejawna, nierejestrowana, strony opuszczają salę).

5. W dalszej części (już jawnej) następuje wydanie wyroku w imieniu RP, a sąd przedstawia krótkie uzasadnienie. Pełne uzasadnienie pisemne zostanie doręczone stronom z urzędu po jego sporządzeniu (w praktyce kilka tygodni od rozprawy). Gdy tylko je otrzymamy, opublikujemy na portalu.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=3wqOaLJZ6jo”]

Jaki wyrok wydał sąd?

1. Sąd zobowiązał Dyrektora Domu Kultury w Kętach do wydania aktu lub dokonania czynności z wniosku skarżącego w zakresie pięciu pozycji: 4, 11, 41, 71 i 129 rejestru umów z podmiotami gospodarczymi/przedsiębiorcami.

2. W pozostałym zakresie postępowanie umorzył (z racji udostępnienia żądanej informacji w pozostałym zakresie)

3. Sąd stwierdził, że bezczynność Dyrektora Domu Kultury w Kętach miała miejsce, ale nie z rażącym naruszeniem prawa.

4. Zasądził od Dyrektora Domu Kultury w Kętach na rzecz redaktora naczelnego czasopisma/portalu „Nowa Wieś w gminie Kęty” kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

5. Sąd po wydaniu wyroku pouczył strony, że wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego nie jest prawomocny i stronom przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

II SAB/Kr 267/14 – Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2014-10-22 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2014-08-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Kazimierz Bandarzewski
Krystyna Daniel
Mirosław Bator /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
zobowiązano do wydania aktu lub podjęcia czynności w pozostałym zakresie postępowanie umorzono stwierdzono, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator / spr. / Sędziowie: WSA Krystyna Daniel WSA Kazimierz Bandarzewski Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2014 r. sprawy ze skargi M. H. na bezczynność Dyrektora Domu Kultury w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I. zobowiązuje Dyrektora Domu Kultury w K. do wydania aktu lub dokonania czynności z wniosku skarżącego M. H. z dnia 2014 r. w zakresie w jakim wnioskowana informacja nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej tj. punkt 4, 11, 41 i 71 i 129 rejestru umów z podmiotami gospodarczymi /przedsiębiorcami;

II. w pozostałym zakresie umarza postępowanie sądowe;

III. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Domu Kultury w K. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

IV. zasądza od Dyrektora Domu Kultury w K. na rzecz skarżącego M. H. kwotę 100 / sto / złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Zapis AUDIO uzasadnienia rozprawy dostępny pod linkiem:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=SSLmU1HVTqg”]

Jeśli tylko otrzymamy z sądu pisemne uzasadnienie wyroku, przedstawimy je Państwu na portalu.

Reasumując:

Udostępnione w BIP przez DK Kęty rejestry zawartych umów (1 sierpnia 2014 r.) znajdziecie Państwo w BIP Domu Kultury w Kętach:

Rejestr umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej – KLIKNIJ TUTAJ

Rejestr umów z podmiotami gospodarczymi/przedsiębiorcami – KLIKNIJ TUTAJ

Należy zauważyć, że ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 2 wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia obowiązku udostępnienia informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Chcielibyśmy z tego miejsca zapytać Dyrektora:

Dlaczego nie odpowiadając na wniosek prasy (brak udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi w terminie ustawowym) naraził tym samym jednostkę organizacyjną gminy jaką jest Dom Kultury w Kętach na postępowanie sądowe, z tym związane (pieniądze podatników), obniżenie prestiżu jednostki a przy tym gminy?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie rejestrów umów zawartych przez Dom Kultury w Kętach

  1. Ammy pisze:

    Brawo , duże uznanie!!!!

  2. Mirka pisze:

    Wielkie uznanie dla Pana Redaktora Naczelnego. Wreszcie Ktoś bardzo odważny nie ugiął się władzy i zażądał do podania do publicznej wiadomości niejednokrotnie ukrywanych zawieranych na przedziwne usługi za duże pieniądze umów o dzieło lub zlecenie w jednostkach samorządu gminnego.Dlatego obecna ekipa panicznie boi się odsunięcia od władzy bo wyjdzie na jaw masa przekrętów i wiele ciekawych procesów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*