Ostateczne wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim w Gminie Kęty

herb_bip_małyPrezentujemy ogłoszone w dniu dzisiejszym (4 listopada 2013 r.) wyniki głosowania mieszkańców Gminy Kęty nad budżetem obywatelskim z podziałem na dzielnice, sołectwa, zadania, szacunkowe kwoty oraz liczbę oddanych na konkretne zadanie głosów.

WYNIKI głosowania nad budżetem obywatelskim:

Zadania mieszczące się w puli środków (Sołectwo Bulowice – pula do 489000zł):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet zadania:
Sołectwo Bulowice „Wykup działki pod parking w centrum wsi” (KU.060.9.58.2013) 1044 110000zł
Sołectwo Bulowice „Remont chodnika oraz płotu od strony północnej” (KU.060.9.81.2013) 985 40475zł
Sołectwo Bulowice „Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi – ul. Stara Droga” (KU.060.9.57.2013) 798 150000zł
Sołectwo Bulowice „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bulowice” (KU.060.9.85.2013) 738 15000zł

Zadania niemieszczące się w puli środków (Sołectwo Bulowice):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet:
Sołectwo Bulowice „Kontynuacja remontu ul. Św. Jana Kantego w Bulowicach (od wyremontowanego odcinka do ulicy Łącznej na długości ok. 200mb)” (KU.060.9.60.2013) 724 223000zł
Sołectwo Bulowice „Remont nawierzchni asfaltowej placu ćwiczeniowego Ochotniczej straży Pożarnej w Bulowicach” (KU.060.9.41.2013) 641 35000zł
Sołectwo Bulowice „Budowa (remont) nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różana (dojazd do posesji nr 6-16)” (KU.060.9.39.2013) 187 44600zł
Sołectwo Bulowice „Remont jezdni ul. Dębina, montaż progów zwalniających, montaż lustra” (KU.060.9.91.2013) 162 207000zł
Sołectwo Bulowice „Modernizacja drogi gminnej nr 510043K ul. Północna w Bulowicach” (KU.060.9.25.2013) 161 330000zł
Sołectwo Bulowice „Remont drogi gminnej – ul. Lipowa, melioracja rowów przydrożnych” (KU.060.9.33.2013) 99 373800zł

Zadania mieszczące się w puli środków (Sołectwo Nowa Wieś – pula do 328200zł):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet zadania:
Sołectwo Nowa Wieś „Wykonanie odwodnienia ulicy Kościuszki w Nowej Wsi” (KU.060.9.101.2013) 750 160000zł
Sołectwo Nowa Wieś „Podniesienie standardu i warunków korzystania z obiektu sportowego „Niwa” dla społeczności sołectwa” (KU.060.9.52.2013) 656 43000zł
Sołectwo Nowa Wieś „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. A. Fredry” (KU.060.9.46.2013) 560 42000zł

Zadania niemieszczące się w puli środków (Sołectwo Nowa Wieś):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet:
Sołectwo Nowa Wieś „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Kolbego Boczna w Nowej Wsi” (KU.060.9.62.2013) 479 105000zł
Sołectwo Nowa Wieś „Doposażenie szkoły w ławki korekcyjne i do siedzenia na korytarzach” (KU.060.9.90.2013) 452 10600zł
Sołectwo Nowa Wieś „Oświetlenie ul. Jagiełły w Nowej Wsi” (KU.060.9.45.2013) 363 30000zł
Sołectwo Nowa Wieś „Remont ogrodzenia wokół szkoły od strony północnej i zachodniej” (KU.060.9.92.2013) 315 21100zł
Sołectwo Nowa Wieś „Wyrównanie, utwardzenie oraz położenie warstwy masy bitumicznej” (KU.060.9.47.2013) 308 100000zł
Sołectwo Nowa Wieś „Wykonanie projektu i oświetlenia ul. Batorego od kanału Ulga do ul. Granicznej” (KU.060.9.49.2013) 304 15000zł
Sołectwo Nowa Wieś „Zabudowa punktu oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego i Konopnickiej” (KU.060.9.100.2013) 268 9000zł
Sołectwo Nowa Wieś „Wykonanie projektu i oświetlenia ulic K. Szymanowskiego i H. Wieniawskiego” (KU.060.9.48.2013) 253 25000zł
Sołectwo Nowa Wieś „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Nowa Wieś” (KU.060.9.87.2013) 227 15000zł
Sołectwo Nowa Wieś „Tym żyje Nowa Wieś… – album fotograficzny” (KU.060.9.59.2013) 201 39000zł

Zadania mieszczące się w puli środków (Dzielnica Stare Miasto – pula do 765400zł):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet zadania:
Dzielnica Stare Miasto „Dobudowanie biblioteki oraz sali audio-wizualnej nad salami nr 8 i 9 od strony północnej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym Nr 1 w Kętach” (KU.060.9.102.2013) 1514 440000zł

Zadania niemieszczące się w puli środków (Dzielnica Stare Miasto):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet:
Dzielnica Stare Miasto „Budowa drogi – ul. Bolesława Chrobrego” (KU.060.9.17.2013) 1061 740000zł
Dzielnica Stare Miasto „”Od Juniora do Seniora” Kreatywne podwórko: strefa zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, strefa rekreacji fizycznej dla dorosłych i seniorów i strefa wspólna kulturowo-rozrywkowa. Lokalizacja ul. Hutnika 2″ (KU.060.9.38.2013) 861 164700zł
Dzielnica Stare Miasto „Modernizacja boiska piłkarskiego w Kętach przy ul. Sobieskiego” (KU.060.9.53.2013) 811 765000zł
Dzielnica Stare Miasto „Doposażenie ogródka jordanowskiego „Jaś i Małgosia” przy ulicy Wszystkich Świętych w Kętach” (KU.060.9.98.2013) 507 20901zł
Dzielnica Stare Miasto „Rewitalizacja i przebudowa strzelnicy” (KU.060.9.89.2013) 425 190000zł
Dzielnica Stare Miasto „Osiedlowy plac rekreacyjno – wypoczynkowy „Skrzat”” (KU.060.9.8.2013) 286 63606,60zł
Dzielnica Stare Miasto „Oświetlenie ulicy Fabryczna Boczna w Kętach” (KU.060.9.99.2013) 236 36500zł
Dzielnica Stare Miasto „Remont ulicy Księcia Władysława Opolskiego w Kętach” (KU.060.9.82.2013) 112 246500zł
Dzielnica Stare Miasto „Remont ul. Polnej w Kętach” (KU.060.9.30.2013) 100 73500zł
Dzielnica Stare Miasto „Kapitalny remont budynku” (KU.060.9.3.2013) 66 148500zł

Zadania mieszczące się w puli środków (Sołectwo Witkowice – pula do 227100zł):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet zadania:
Sołectwo Witkowice „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kanada w Witkowicach” (KU.060.9.21.2013) 491 70000zł
Sołectwo Witkowice „Wyłożenie kostką brukową wjazdu do szkoły podstawowej i gimnazjum w Witkowicach” (KU.060.9.43.2013) 479 40000zł
Sołectwo Witkowice „Poprawa bezpieczeństwa grających wraz z poszerzeniem boiska do gry w piłkę nożną” (KU.060.9.44.2013) 308 40000zł
Sołectwo Witkowice „Budowa sieci oświetleniowej na ul. Cichej w Witkowicach” (KU.060.9.22.2013) 261 40000zł

Zadania niemieszczące się w puli środków (Sołectwo Witkowice):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet:
Sołectwo Witkowice „Utwardzenie oraz zabezpieczenie i położenie materiału utwardzającego na odcinku drogi gminnej, bocznej ul. Beskidzkiej (Witkowice Dolne)” (KU.060.9.94.2013) 218 50000zł
Sołectwo Witkowice „Oświetlenie końcowego odcinka ul. Kanada” (KU.060.9.11.2013) 209 25000zł
Sołectwo Witkowice „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Witkowice” (KU.060.9.93.2013) 177 15000zł
Sołectwo Witkowice „Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Poprzecznej w Witkowicach” (KU.060.9.23.2013) 125 40000zł
Sołectwo Witkowice „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Granica” (KU.060.9.42.2013) 123 60000zł
Sołectwo Witkowice „Budowa sieci oświetleniowej na ul. Lipowej w Witkowicach” (KU.060.9.20.2013) 93 13000zł
Sołectwo Witkowice „Wsparcie dla Klubu Seniora pod Złotym Dębem ul. Dworska 46, Witkowice” (KU.060.9.79.2013) 79 13600zł
Sołectwo Witkowice „Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Zielnej w Witkowicach” (KU.060.9.56.2013) 70 35000zł
Sołectwo Witkowice „Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Osiedlowej w Witkowicach” (KU.060.9.19.2013) 46 3000zł

Zadania mieszczące się w puli środków (Dzielnica Podlesie – pula do 264300zł):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet zadania:
Dzielnica Podlesie „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 3” (KU.060.9.86.2013) 440 50735,26zł
Dzielnica Podlesie „Wymiana dachu na budynku remizy OSP Kęty Podlesie” (KU.060.9.55.2013) 370 160000zł
Dzielnica Podlesie „Wykonanie instalacji monitoringu w parku” (KU.060.9.67.2013) 302 20000zł
Dzielnica Podlesie „Mobilna Edukacja w ZSP Nr 3 w Kętach” (KU.060.9.88.2013) 233 27100zł

Zadania niemieszczące się w puli środków (Dzielnica Podlesie):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet:
Dzielnica Podlesie „Chodnik na Leśną przy ul. Żeromskiego” (KU.060.9.68.2013) 225 85000zł
Dzielnica Podlesie „Wykonanie drogi gminnej – ul. Ks. Popiełuszki” (KU.060.9.1.2013) 120 264300zł
Dzielnica Podlesie „Doświetlenie tretuaru łączącego dom nauczyciela ze sklepem p. Wawro” (KU.060.9.72.2013) 118 8000zł
Dzielnica Podlesie „Chodnik na oś. Leśnym” (KU.060.9.70.2013) 66 26000zł
Dzielnica Podlesie „Remont przepustu wodnego na ul. Kępa Prawa, udrożnienie (odkopanie) fosy od ul. Żeromskiego do przepustu” (KU.060.9.54.2013) 57 40000zł
Dzielnica Podlesie „Remont wjazdu na oś. Leśne” (KU.060.9.74.2013) 49 3000zł
Dzielnica Podlesie „Wykonanie przekładki istniejącego chodnika z płyt chodnikowych na kostkę betonową” (KU.060.9.71.2013) 38 73200zł
Dzielnica Podlesie „Wykupienie terenów dróg dojazdowych do posesji” (KU.060.9.64.2013) 38 232000zł
Dzielnica Podlesie „Wykupienie terenów dróg dojazdowych do posesji” (KU.060.9.65.2013) 34 232000zł
Dzielnica Podlesie „Wykonanie przekładki istniejącego chodnika przy ul. Żeromskiego (posesja państwa Śliwów)” (KU.060.9.69.2013) 27 7500zł
Dzielnica Podlesie „Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji” (KU.060.9.73.2013) 7 5000zł

Zadania mieszczące się w puli środków (Dzielnica Nowe Miasto – pula do 889900zł):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet zadania:
Dzielnica Nowe Miasto „Wykonanie na oś. Wyszyńskiego : a) chodnika betonowego, b) placu zabaw” (KU.060.9.76.2013) 485 83000zł
Dzielnica Nowe Miasto „Skocznia w dal o rozbiegu z nawierzchni syntetycznej KONI SYST. SP/ETE” (KU.060.9.80.2013) 353 70000zł

Zadania mieszczące się w puli środków (Sołectwo Bielany – pula do 189100zł):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet zadania:
Sołectwo Bielany „Odprowadzenie wód opadowych – wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń” (KU.060.9.4.2013) 399 60000zł
Sołectwo Bielany „Montaż punktów oświetleniowych” (KU.060.9.18.2013) 346 22500zł
Sołectwo Bielany „Wyposażenie i umeblowanie Wiejskiego domu Kultury w Bielanach” (KU.060.9.51.2013) 297 60700zł
Sołectwo Bielany „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bielany” (KU.060.9.96.2013) 252 15000zł

Zadania niemieszczące się w puli środków (Sołectwo Bielany):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet:
Sołectwo Bielany „Sygnalizacja świetlna do kierowania ruchem pojazdów samochodowych oraz pieszych” (KU.060.9.26.2013) 218 160000zł
Sołectwo Bielany „Remont drogi dojazdowej ul. Sosinki” (KU.060.9.24.2013) 209 45000zł
Sołectwo Bielany „Doświetlenie ul. Na Włosień” (KU.060.9.27.2013) 119 15000zł

Zadania mieszczące się w puli środków (Malec – pula do 133400zł):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet zadania:
Malec „Doposażenie części bojowej w remizie OSP Malec, szafki wraz z akcesoriami do przechowywania kompletnych mundurów bojowych i koszarowych w remizie OSP Malec” (KU.060.9.97.2013) 507 10000zł
Malec „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z rozbiegiem do skoku w dal” (KU.060.9.28.2013) 343 20900zł
Malec „Organizacja punktu rekreacyjno – rehabilitacyjnego przez Stowarzyszenie Klub Seniora Wrzos w Malcu dla członków klubu i mieszkańców seniorów mieszkańców Malca” (KU.060.9.16.2013) 288 9184zł
Malec „Budowa ogrodzenia Parku Wiejskiego” (KU.060.9.36.2013) 251 36000zł
Malec „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Malec” (KU.060.9.83.2013) 231 15000zł
Malec „Wykonanie uziemienia słupów oświetleniowych przy obiekcie Sali gimnastycznej w Malcu” (KU.060.9.14.2013) 228 8795zł
Malec „Zakup namiotu bankietowego” (KU.060.9.106.2013) 210 10000zł
Malec „Naprawa uszkodzonych fundamentów i zadaszenia paleniska w parku sołeckim w Malcu” (KU.060.9.15.2013) 208 2000zł

Zadania niemieszczące się w puli środków (Malec):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet:
Malec „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Malcu” (KU.060.9.37.2013) 207 80000zł
Malec „Zagospodarowanie skweru pod szkołą” (KU.060.9.13.2013) 173 5000zł
Malec „Modernizacja drogi bocznej do ul. Łęg w Malcu” (KU.060.9.32.2013) 143 12000zł
Malec „Remont drogi na ul. Łąkowej w Malcu” (KU.060.9.77.2013) 102 72000zł
Malec „Tablica informacyjna sołectwa Malec wym. 4 m. dł. x 1,5 m wys. oraz zagospodarowanie zielenią na miejscu docelowym” (KU.060.9.95.2013) 100 4000zł

Zadania mieszczące się w puli środków (Sołectwo Łęki – pula do 134700zł):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet zadania:
Sołectwo Łęki „Wykonanie utwardzonego placu OSP Łęki wraz z wejściem do Świetlicy Młodzieżowej i Biblioteki” (KU.060.9.12.2013) 395 133999,99zł

Zadania niemieszczące się w puli środków (Sołectwo Łęki):

Jednostka pomocnicza Zadanie Ilość głosów Budżet:
Sołectwo Łęki „Dokończenie oświetlenia ulicy Osiedlowej” (KU.060.9.5.2013) 322 15000zł
Sołectwo Łęki „Nakładka asfaltowa” (KU.060.9.61.2013) 294 112300zł
Sołectwo Łęki „Nakładka asfaltowa” (KU.060.9.78.2013) 274 40000zł
Sołectwo Łęki „Wykonanie drogi asfaltowej” (KU.060.9.6.2013) 252 52000zł
Sołectwo Łęki „Remont ulicy działkowej łącznik ul. Piastowskiej i Akacjowej” (KU.060.9.105.2013) 240 134700zł
Sołectwo Łęki „Nakładka asfaltowa i oświetlenie ulicy Klonowej” (KU.060.9.104.2013) 206 84000zł
Sołectwo Łęki „Bezpieczni, aktywni, zdrowi – wakacje ze Świetlicą” Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Łęki” (KU.060.9.84.2013) 88 15000zł
Sołectwo Łęki „Toi toi\’e przy placu zabaw i przy orliku” (KU.060.9.7.2013) 68 4320zł

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Ostateczne wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim w Gminie Kęty

  1. Nauczyciel pisze:

    Ziętek do szkoły!

  2. Tadeusz pisze:

    Gratuluję mieszkańcom ul. Kościuszki oraz wszystkim którzy oddali głos na to zadanie wielki szacunek za tak liczny udzial w inicjatywie głosowania ,a szczególnie dziękuję równiesz tym mieszkańcom za głos na 'zabudowe oślietlenia skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ul. Konopnickiej, nie udało się w tym roku ale i tak dziękuję z pozdrowieniami Ziętek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*