Osoby spełniające warunki formalne na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach

WarunkiFormalneNWDnia 14 stycznia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy ukazało się o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach. Informację o tym zamieściliśmy na naszej stronie w artykule z dnia 15 stycznia 2015 r. (TUTAJ: Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach).

Ogłoszenie to, obok innych ogłoszeń różnego typu (komunikaty sportowe, kulturalne, itp.), mogła ukazać się również na stronie kety.pl. Dzięki temu informacja o naborze mogłaby trafić do jeszcze szerszego grona potencjalnych kandydatów. Jednak zrezygnowano z tej formy informowania obywateli.

Pojawiła się za to na profilu facebookowym burmistrza Kęt Pana Krzysztofa Klęczara (TUTAJ: Facebook Krzysztof Jan Klęczar).

Termin na składanie dokumentów aplikacyjnych minął dnia 30 stycznia 2015 r.

Następnego dnia, zawnioskowaliśmy do Burmistrza Gminy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób, które spełniają wymagania niezbędne (formalne) wraz z podaniem ich miejsca zamieszkania (miejscowość), a także zawarliśmy w mailu prośbę o zamieszczenie tej informacji w BIP Kęty w odpowiedniej zakładce.

Jak stanowi art 13. ust. 4. ustawy o pracownikach samorządowych Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Dnia 10 lutego 2014 r. na naszą skrzynkę redakcyjną wpłynęła odpowiedź Burmistrza Kęt:

WarunkiFormalneNW

Przypomnijmy, że zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora, w przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

a) I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje,  kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Czekamy na rozstrzygnięcie naboru, o czym poinformujemy Państwa na portalu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Osoby spełniające warunki formalne na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach

 1. Zenon pisze:

  W drugiej części odpowiedzi Burmistrz wskazuje powody niezamieszczenia listy osób spełniających kryteria w BIP. Niestety muszę z przykrością stwierdzić, ze mija się z prawdą. Burmistrzowi umknęło, że ustawodawca w art. 8 ust. 3 zd. drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że „Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne. A ponadto, że w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r., w § 11 ust. 5 lit. b wskazał, iż w Biuletynie Informacji Publicznej mogą być udostępnianie inne informacje publiczne, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje. Do takich informacji z całą pewnością należy zaliczyć wszystkie informacje związane z naborem na stanowisko dyrektora OSIR-u w Kętach.
  Poza tym w działaniu Burmistrza brakuje zwykłej logiki, ponieważ nie ma podstaw prawnych do publikowania informacji o naborze serwisie Facebook.

  • maylo pisze:

   Burmistrz nie mija się z prawdą. Napisał, że ustawa nie nakłada na niego obowiązku publikacji listy osób spełniających kryteria w BIP. I miał racje, co udowodnił sam Zenon cytując ustawę. Tam jest mowa o możliwości, a nie obowiązku.

   • Zenon pisze:

    maylo, nic w tym dziwnego, że od Burmistrza można i trzeba wymagać, aby nie traktował obowiązujących przepisów prawa wybiórczo. Jestem zatroskany tym, że Burmistrz odpowiadając na wniosek, częściowo negatywnie, nie wyjaśnienia wszystkich okoliczności i nie stosuje wszelkich dostępnych środków. Odpowiada w końcu na wniosek (przyp.: „a także zawarliśmy w mailu prośbę o zamieszczenie tej informacji w BIP Gminy Kęty w odpowiedniej zakładce.”) i ma obowiązane do należytego i wyczerpującego poinformowania Redaktora o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw.
    Ponadto obowiązuje Burmistrza również zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu strony. W tym stanie mogę więc twierdzić, że Burmistrz mija się z prawdą powołując się w uzasadnieniu swojego zaniechania wyłącznie na ustawą, nie wspominając przy tym nic o rozporządzeniu, które to daje mu podstawę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Chcę przy tym zaznaczyć, że moja konstruktywna krytyka ma na celu skłonienie Burmistrza do przemyślenia swojego postępowania, a i być może do podniesienie w przyszłości jakości sprawowania urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*