Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego z wolnej ręki: Obsługa prawna Urzędu Gminy Kęty w 2013 r.

HERB BIP KętyDnia 29 stycznia 201 roku na BIP UG Kęty pojawiło się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego z wolnej ręki, którego przedmiotem jest: Obsługa prawna Urzędu Gminy Kęty w 2013 r.

Wybrany wykonawca: Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM Oleszek, Żarnowiec, Harat, Spółka Komandytowa, Oddział w Oświęcimiu, ul. Mickiewicza 6/4, 2-600 Oświęcim, kraj/woj. małopolskie.

Cena wybranej oferty: 96000,00 zł

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Działania polegające na reprezentacji Gminy Kęty przed sądami i innymi organami orzekającymi stanowią większościowy składnik przedmiotowy niniejszego zamówienia. Zatem, stosownie do wskazanej powyżej, wynikającej z art. 5 ust. 1b ustawy Pzp normy, Zamawiający zdecydował się udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki kancelarii, która dotychczas prowadziła obsługę prawną Zamawiającego. Kancelaria ta reprezentuje Gminę w trwających aktualnie sporach sądowych i ma pełną wiedzę o charakterze i stanie toczących się spraw. W związku z powyższym zmiana reprezentacji prawnej na tym etapie byłaby niekorzystna i niecelowa. Ponadto, dotychczasowy reprezentant w sposób należyty i bardzo sumienny wywiązuje się z powierzonych mu zleceń, wykazując się równocześnie wysokim poziomem przygotowania merytorycznego oraz należytym rozeznaniem w specyfice spraw będących przedmiotem sporów w których występuje Gmina Kęty. W odniesieniu do pozostałych usług prawniczych zleconych w trybie zamówienia z wolnej ręki wskazanemu podmiotowi, zastosowanie znajduje art. 5 ust. 1a ustawy Pzp , z którego wynika, że Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone w art. 62 ust. 1 lub art 67 ust. 1 ustawy Pzp. We wskazanej sytuacji zastosowanie trybu innego niż zamówienie z wolnej ręki mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, co z kolei jest okolicznością wskazaną przez ustawodawcę jako przykład ważnej przyczyny uzasadniającej wybór innego niż podstawowy tryb zamówienia publicznego, w tym trybu z wolnej ręki. Gmina prowadzi wiele postępowań administracyjnych i sądowych, które od strony prawnej nadzoruje wskazana kancelaria. Warto zaznaczyć, że postępowania muszą oznaczać się pewną systematyką i niezwykle istotnym ich elementem jest ciągłość oraz trzymanie się przyjętej koncepcji załatwienia danej sprawy, zatem powierzenie tych zadań innemu podmiotowi mogłaby bardzo negatywnie wpłynąć na pracę urzędu, a w szczególności uniemożliwiałoby terminowe załatwienie wielu spraw. W ocenie Zamawiającego okolicznością przemawiającą za koniecznością połączenia usługi zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej w pozostałym zakresie jest fakt, że elementem niezbędnym do właściwego wykonywania obsługi prawnej jakiegokolwiek podmiotu jest kompleksowa wiedza Wykonawcy obejmująca całość spraw zarówno z zakresu zastępstwa procesowego jak i pozostałych usług prawniczych.

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Urzędowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*