Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

HERB BIP KętyPrzedstawiamy Państwu ogłoszenie Burmistrza Gminy Kęty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 200 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012r. ( Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust.1, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 4 ust. 2 i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008r, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską uchwały Nr: XXVII/242/ z dnia 5 października 2012 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty dla obszaru całej gminy w jej granicach administracyjnych.

W ramach procedury planistycznej będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla w/w planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w planu.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7, 2-60 Kęty, w terminie do dnia 1 marca 201 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Kęty.

Załącznik: 

wniosek do planu – wzór 62.4KB

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*